Språk i forskning – Webbinarium med Marcus Warnby

Av | 28 januari, 2024

Forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS) vids Göteborgs universitetet bjuder tillsammans med Språklärarnas riksförbund in till en seminarieserie kring motivation, bedömning och ordinlärning. Forskningen vid LBS handlar bland annat om hur lärande, motivation, bedömning och betygsättning är relaterade till varandra, förhållandet mellan lärande och elevers samt lärares uppfattningar om lärande, prov och bedömning.

Webbinarium med Marcus Warnby på temat ordinlärning

I det tredje seminariet presenterar Marcus Warnby delar av sin avhandling English academic vocabulary knowledge among Swedish upper secondary school students vilken publicerades våren 2023. Avhandlingen utforskar gymnasieelevers engelska akademiska ordkunskap som en indikator på akademisk läsförståelse, eftersom ordkunskap ses som en grundförutsättning för lyckosam läsförståelse. Analyserna inbegrep jämförelser av ordkunskapen hos elever som börjat gymnasiet (cirka 550 elever) och elever som gick i årskurs 3 (cirka 450 elever) från samtliga sex högskoleförberedande studieprogram. Ordkunskapsjämförelser gjordes även mellan andra variabler såsom t.ex. studieprogram, kön, och olika grad av engelska aktiviteter utanför skoltid (läsning, titta på film, gaming, osv.). Presentationen beskriver översiktligt olika aspekter av ordförrådsforskningför att sedan redovisa några empiriska resultat från avhandlingens olika studier. Avslutningsvis lyfts kritiska diskussioner kring läroplanens målformuleringar kring förberedelse för högskolestudier och likvärdig utbildning.

Marcus Warnby är forskare på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet och undervisar huvudsakligen i lärarutbildningen och i rektorsutbildningen. Han har en bakgrund som språklärare i gymnasiet och som grundskolerektor.

Webbinariet äger rum första februari kl 16.00 via zoom.

Anmälan sker via denna länk. Notera att webbinariet endast är öppet för medlemmar i Språklärarnas riksförbund.