Bli medlem

Genom ditt medlemskap i Språklärarnas riksförbund får du möjlighet att:

  • medverka till att främja språkens ställning i den svenska skolan,
  • verka för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individ, samhälle och interkulturell förståelse,
  • föra fram språklärarnas åsikter till media och myndigheter,
  • delta i kvalitativt högstående ämnesfortbildning av experter inom dina ämnen,
  • i lokalavdelningarna utbyta erfarenheter med kollegor på din egen ort såväl som på riksplanet,
  • få kontakter för samarbete med näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och undervisningsrelaterad forskning,
  • verka för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel,
  • ta del av aktuell information och debatt på webbplatsen www.spraklararna.se, och
  • vår tidskrift LINGUA med matnyttiga artiklar i och om de flesta av skolspråken.

Vi hoppas att du vill stödja språklärarnas egen förening!

 

Årsavgiften för 2023

⇒ 300 kronor för yrkesverksamma lärare
⇒ 150 kronor för pensionärer och heltidsstuderande

Om du betalar nu gäller din medlemsavgift resten av 2022 samt 2023
Medlemsavgiften är momsfri.
Organisationsnummer 802002-2029
Kontakt: Ordförande Mia Smith ordforande@spraklararna.se
Tel. 0708779075

Medlemsansökan

Om du vill bli medlem, mejla till skattmastare@spraklararna.se och ange följande uppgifter:
Namn
Adress
E-post
Telefonnummer
Typ av medlem (ordinarie medlem, pensionär eller studerande)
Namn på arbetsplats (om det inte framgår av namnet, ange också om det handlar om grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet eller annat; om du studerar, ange vid vilket lärosäte)
Undervisningsämnen: engelska, spanska, tyska t. ex (eller ämnen du studerar)
Önskad koppling till lokalförening (se listan med lokalföreningar på https://spraklararna.se/samlad-lokalforeningar/ ).
Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 3556-8 eller via Swish, 123 627 28 68.

Redan medlem:

Om du har frågor om din medlemskap, mejla till skattmastare@spraklararna.se

Ny adress eller andra ändrade uppgifter

Du kan själv logga in på spri.arcmember.net och uppdatera dina uppgifter.

Om du har glömt ditt lösenord klicka på "glömt mitt lösenord" då kommer du att få ett mejl med instruktioner för att kunna återställa den själv.

 

 

Stipendier

Behörig att söka stipendium för fortbildning är du om:

Du har varit medlem i Språklärarnas riksförbund i minst ett år.
Det är minst tre år sedan du beviljades stipendium för att delta i fortbildning arrangerad av Språklärarnas riksförbund, fem år när det gäller andra arrangörer.

Läs mer...