Bli medlem

Genom ditt medlemskap i Språklärarnas riksförbund får du möjlighet att:

  • medverka till att främja språkens ställning i den svenska skolan,
  • verka för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individ, samhälle och interkulturell förståelse,
  • föra fram språklärarnas åsikter till media och myndigheter,
  • delta i kvalitativt högstående ämnesfortbildning av experter inom dina ämnen,
  • i lokalavdelningarna utbyta erfarenheter med kollegor på din egen ort såväl som på riksplanet,
  • få kontakter för samarbete med näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och undervisningsrelaterad forskning,
  • verka för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel,
  • ta del av aktuell information och debatt på webbplatsen www.spraklararna.se, och
  • vår tidskrift LINGUA med matnyttiga artiklar i och om de flesta av skolspråken.

Vi hoppas att du vill stödja språklärarnas egen förening!

 

Årsavgiften för 2024

⇒ 300 kronor för yrkesverksamma lärare
⇒ 150 kronor för pensionärer och heltidsstuderande (100%)

 

Medlemsavgiften är momsfri.
Organisationsnummer 802002-2029
Kontakt: Ordförande Mia Smith ordforande@spraklararna.se

Medlemsansökan

Redan medlem:

Om du har frågor om din medlemskap, mejla till skattmastare@spraklararna.se

Ny adress eller andra ändrade uppgifter

Du kan själv logga in på spri.arcmember.net och uppdatera dina uppgifter.

Om du har glömt ditt lösenord klicka på "glömt mitt lösenord" då kommer du att få ett mejl med instruktioner för att kunna återställa den själv.

Om du har byt email , eller kommer inte in i arcmember, kontakta oss: spri.konferens@gmail.com

 

 

Stipendier

För närvarande erbjuder Språklärarnas riksförbund inga stipendier för fortbildning. Denna del av verksamheten är pausad tills vidare. Medlemmar och intressenter som söker information om eventuella framtida möjligheter till stipendier, eller som har frågor rörande denna ändring, hänvisas till att kontakta följande e-postadress: spri.konferens@gmail.com.

Läs mer...