Bli medlem

Genom ditt medlemskap i Språklärarnas riksförbund får du möjlighet att:

 • medverka till att främja språkens ställning i den svenska skolan,
 • verka för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individ, samhälle och interkulturell förståelse,
 • föra fram språklärarnas åsikter till media och myndigheter,
 • delta i kvalitativt högstående ämnesfortbildning av experter inom dina ämnen,
 • i lokalavdelningarna utbyta erfarenheter med kollegor på din egen ort såväl som på riksplanet,
 • få kontakter för samarbete med näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och undervisningsrelaterad forskning,
 • verka för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel,
 • ta del av aktuell information och debatt på webbplatsen www.spraklararna.se, och
 • 4 nummer/år av vår tidskrift LINGUA med matnyttiga artiklar i och om de flesta av skolspråken.

Vi hoppas att du vill stödja språklärarnas egen förening!

 

Årsavgiften för 2021

⇒ 250 kronor för yrkesverksamma lärare
⇒ 125 kronor för pensionärer och heltidsstuderande

Om du är ny medlem fyll i medlemsansökan nedan.

PG 35 56-8

Glöm inte att skriva NAMN OCH POSTNUMMER på betalningen!

 

 

 

Medlemsansökan

  Mina uppgifter


  Ordinarie medlemPensionärStuderande

  Om det inte framgår av namnet, ange också om det handlar om grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, universitet eller annat; om du studerar, ange vid vilket lärosäte.


  Se listan med lokalföreningar HÄR

   

  Redan medlem

  Är du redan medlem behöver du bara invänta att räkningen för årets medlemsavgift kommer till dig i brevlådan.  Eventuella frågor om räkningen ställs i första hand till spri.medlem@jagrafiska.se. Du kan också kontakta registeransvarig@spraklararna.se.

   

  Ny adress eller andra ändrade uppgifter

  Tänk på att meddela oss din e-postadress om vi inte redan har den eller om den ändrats. Om du byter postadress är det också viktigt att du meddelar det, så du kan få Lingua och andra utskick. Likaså om du byter arbetsplats, börjar undervisa i ett nytt språk eller något annat, så är det bra om föreningen får veta det och kan uppdatera medlemsregistret.

  För alla sådana ärenden, skriv till spri.medlem@jagrafiska.se.

   

  Stipendier

  Behörig att söka stipendium för fortbildning är du om:

  Du har varit medlem i Språklärarnas riksförbund i minst ett år.
  Det är minst tre år sedan du beviljades stipendium för att delta i fortbildning arrangerad av Språklärarnas riksförbund, fem år när det gäller andra arrangörer.

  Läs mer...