Om oss

Språklärarnas riksförbund

Det finns språklärarföreningar i de flesta länder. Vår förening startades 1938 hette fram till 10 mars 2013 Riksföreningen för Lärarna i Moderna Språk och hade förkortningen LMS. Vi tilhör flera internationella paraplyorganisationer och vi har ett tätt samarbete med våra systerföreningar i Finland och i Danmark. Vi samarbetar också med de andra ämneslärarföreningarna i Sverige.

Vad gör vi? Vi verkar för en ökad insikt om språkkunskapernas stora betydelse för individen, för samhället och för den interkulturella förståelsen. Vi för fram språklärarnas åsikter till Skolverket, Utbildningsdepartementet och i media. Vi fungerar som remissinstans för skolmyndighet och departement. Vi verkar för kvalitativ ämnesfortbildning för språklärare. Vi främjar kontakter och samarbete med näringsliv, myndigheter, universitet, högskolor och undervisningsrelaterad forskning. Vi verkar även för förbättrade undervisningsmetoder och läromedel.

Vad får du som medlem? Du medverkar till att stärka språkens och språkundervisningens ställning i samhället och i skolan. Du både medverkar till och får tillgång till kvalitativ fortbildning för språklärare. Då får tillgång till värdefulla språklärarnätverk, både lokalt, nationellt och internationellt. Du får tillgång till våra stipendier och även hjälp att hitta och söka andra språklärarstipendier. Fyra nummer av vår fina mångspråkiga tidning Lingua.

Samarbete:

I Sverige:
Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala Universitet
Kurser, seminarier, fortbildning, didaktiska tips och mycket mer hittar du här.

Övriga ämnesföreningar:
Svensklärarföreningen
LISA (Riksförbundet Lärare i Svenska som Andra språk)

Våra grannar:
SUKOL – Språklärarföreningen i Finland
Sproglærerforeningen i Danmark
STIL – Språklärarföreningen på Island
Norge Fremmedspråksenteret

Våra medlemskap:
FIPLV   International Federation of Language Teachers associations.

IATFL  International Association for Teachers of English as a Foreign Langauge

FIPF Fédération Internationale des Professeurs de Français.

IDV  Internationaler Deutschlehrerinnen und Deutschlehrerverband

AEPE Asociación Euroepa de profesores de español

Styrelsen

Ordförande

Mia Smith
ordforande@spraklararna.se

Vice ordförande

Helene Nelson Lindgren
viceordforande@spraklararna.se

Skattmästare

Michael Meuser
Medlemskap och ekonomi
skattmastare@spraklararna.se

Sekreterare

Ingalil Zeeck
sekreterare@spraklararna.se

Redaktör

Jakob Pettersson
lingua@spraklararna.se

Engelska

Carolina Clarin
engelska@spraklararna.se

Franska

Térèse Mölsä
franska@spraklararna.se

Spanska

Adriana Sturesson
spanska@spraklararna.se

Tyska

Sara Forster
tyska@spraklararna.se

Förlagskontakter

Birgitta Milbrink
forlagskontakt@spraklararna.se

Kontaktpersoner

Italienska

Linda Smidfelt
italienska@spraklararna.se

Kinesiska

Vakant

Modersmål

Agustin Riverol
modersmal@spraklararna.se

Ryska

Vakant

Människans språk

Vakant

Hedersmedlemmar

Gudrun Erickson

Rigmor Eriksson

Birgit Harling

Jan Svartvik

Carin Söderberg

Jörgen Tholin

Ulrika Tornberg

Dataskyddspolicy

Registerbeskrivning/dataskyddspolicy för Språklärarnas riksförbund i enlighet med artikel 13 i GDPR.

Galleri