Våra Lokalföreningar

Inom Språklärarnas riksförbund finns ett antal lokalföreningar som täcker respektive län. För närvarande finns inom ett antal län ingen aktiv lokalförening. Klicka på länen nedan så ser du om lokalförening finns. Om förening saknas och du är intresserad av att starta en sådan, kontakta då Helene Nelson Lindgren.