Östergötlands län

Östergötlands län

Hej alla medlemmar i Språklärarnas riksförbund i Östergötland!

Jag heter María Consuelo Calatayud Bernabeu och är ordförande i Språklärarnas riksförbund i Östergötland. Vår lokalförening kommer att erbjuda ett forum för möten, diskussion och möjligheter till fortbildning, både genom gästföreläsare och genom att informera våra medlemmar om möjligheter till fortbildningar och stipendier.

 

Kontakt

María Consuelo Calatayud Bernabeu
macocabe@gmail.com