Västerbottens län

Lokalavdelning Västerbotten

Årsmöte för Språklärarnas Riksförbund Västerbotten

Språklärarnas riksförbund Västerbotten kallar till årsmöte tisdagen den 20 april 2021 kl. 18.00.

Mötet kommer att äga rum digitalt via Zoom.

Någon dag före mötet kommer vi att skicka ut möteslänken. Nya och f.d. medlemmar är hjärtligt välkomna till vårt föreningsmöte.

Anmälan till årsmötet görs senast söndagen den 19 april till Michael Meuser via epost michael.meuser@minervagymnasium.se

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen Umeå, den 17 mars 2021

Tid: Tisdag 20 april 2021 kl. 18.00

Plats: Zoom

Dagordning:

1. Val av mötets ordförande och mötessekreterare

2. Val av justeringsperson

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Kassörens ekonomiska rapport

6. Revisorns berättelse över föreningens räkenskaper

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av styrelse på två år

9. Val av revisor på ett år

10. Val av valberedning på ett år

11. Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet

12. Övriga ärenden

 

Styrelse:

Michael Meuser

Katarina Berglund

Leif Thorsson

Sanna Vikström

Helena Hellström

Anita Malmqvist

 

 

Kontakt

Michael Meuser
tel. 070-608 99 52
michael.meuser@minervagymnasium.se