Lingua

Lingua är Språklärarnas riksförbunds medlemstidning. Där hittar du artiklar du kan ha nytta av som lärare – lektionstips, sammanfattningar av ny forskning, utblickar över de språk och kulturer vi undervisar och information om medlemsaktiviteter och liknande.

Lingua redigeras av Språklärarnas riksförbunds redaktör: Jacob Pettersson. Vill du ge honom tips om hur tidskriften kan bli bättre, kan du göra det här. Den kommer ut två gånger per termin och erhålles gratis som medlemsförmån.

 

Senaste numret

Från och med nr 1 2021 blir vår medlemstidning digital. Logga in direkt och läs senaste numret av Lingua.

Logga in

 

 

 

 

 

 

Arkiv

Klicka här för att se utvalda artiklar ur tidigare nummer.

 

Vill du annonsera i Lingua

Vore det intressant att annonsera i Lingua? Eller kanske ha en banner på vår hemsida?
Länk till prislista och utgivningsplan:

priser och utg.plan 2022

För mer information: kontakta birgittamilbrink@hotmail.com

 

Vill du skriva i Lingua?

Lingua publicerar gärna artiklar inom områden som har med språkundervisning och språkinlärning att göra, såväl när det gäller metodik och didaktik i allmänhet som mer specifikt för de språk som förekommer som undervisningsämnen i den svenska skolan.

Artiklar kan vara skrivna på svenska, engelska, franska, italienska, spanska eller tyska. Som kortare citat kan även rysk och kinesisk skrift förekomma.

Redaktören förbehåller sig rätten att välja ut citat ur artiklarna och att eventuellt sätta mellanrubriker.

Artiklar bör vara högst tre sidor i längd med ungefär 9 000 tecken med blanksteg.

Till insända artiklar ska det bifogas en kort självbiografi samt ett digitalt foto.

Efter samråd med författaren kan redaktören vid behov förkorta en text.

Efter samråd mellan författaren och redaktören kan andra tidskrifter och institutioner få rätt att publicera en artikel som förekommit i Lingua.

Artikelmanus skickas som e-postbilaga till lingua@spraklararna.se

Lingua betalar inte för de artiklar som införs.