Västra Sverige

Göteborg

Kära medlemmar,

Språklärarnas riksförbund Västra Sverige bjuder in till pedagogisk pub fredag 12/4. Vi inleder 17.30 med en inspirationsföreläsning med Sabina Nedelius från GU på Folkuniversitetet och går sedan över till O'Leary's för vidare umgänge. Sabinas föreläsning är ca 30 minuter lång och hålls på engelska. Anmälan sker via denna länk senast 9/4.

Sabina Nedelius arbetar som universitetslektor i engelsk språkvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon fokuserar på historisk språkvetenskap och är specialiserad inom medelengelska, där hon har ett speciellt intresse för ortografi. Hon har tidigare studerat tillägget av moderna skiljetecken i historiska texter och undersökte då hur dessa kan komma att påverka vår förståelse av det historiska källmaterialet. I hennes nuvarande roll bibehåller hon intresset för historiska skiljetecken men fokuserar även på utvecklingen och integrationen av digitala metoder i studien av historisk engelska.

Singular or plural? The pronoun they

Is it okay to use they to talk about one person? Is it grammatically correct? Is it poor writing? The talk addresses these controversial questions in Present-Day English by outlining the history of singular they, showing that the pronoun not only can be used to refer to one person but has, in fact, been used this way for centuries by some of the most famous English writers.

Kontakt till vår lokalavdelning:

Ordförande Petra Lindberg Hultén, Öckerö Seglande Gymnasieskola (tyska, svenska, svenska som andraspråk)

Kassör Pia Scholer, Strömstiernaskolan och Strömstad gymnasium (tyska, matematik, fysik)
Vice ordförande Katarina Perman, Donnergymnasiet, Göteborg (spanska, engelska)
Sekreterare Mikaela Andersson, Sven Erikssongymnasiet, Borås (spanska)
Vice sekreterare Mia Smith, Vallhamra skola, Partille (engelska, tyska)
Ledamot Hanna Nilsson Pingel, Vallhamra skola, Partille (spanska, tyska, svenska som andraspråk)
Språklärarnas riksförbund Västra Sverige nås under denna e-postadress:

Kontakt

Ordförande: Petra Lindberg Hultén

spraklararnavastrasverige@gmail.com

 

Vilande föreningar:
Femstad
Sjuhäradsbygden
Skaraborg