Arkiv

Lingua 1 2020
Vad har datorn emot which?
Italiensk onomasiologi i ett jämförande perspektiv
Japanskt kultur i svenskt översättningsperspektiv

Lingua 2 2020
Fortbildning, om den inte kostar eller inkräktar på undervisningen.
Lek med språket och hitta språket i leken.
Digitalisation in Schools in Sweden.

Lingua 3 2020
Egen digital ”fortbildning” och att hitta nya sätta att kommunicera – språklärarnas reflexioner i kölvattnet av covid -19
Tänd språkgnistan och vidga elevernas vyer genom internationella projekt
Undervisning i moderna språk – för framtida arbetsliv!
Muntlig eller skriftlig språkfärdighet i spanska som språkval, vad är eleverna bäst på
Lingua blir digital
Med såpan i klassrummet. Rapport från en föreläsning av Kent Fredholm

Lingua 4 2020

Att kombinera forskning med ett klassrumsperspektiv - Språksprånget.

Hämmar skolan den språkliga kreativiteten_

Mitt språkjag- ett motivationsprojekt

Skrivglappet i moderna spåk - ett digitalt dilemma_

Lingua 1 2019
Les illusions perdues du président Macron
Sartre & les amours contigentes

Lingua 2 2019
Spel som ett verktyg i undervisningen i språk.
Motivational teaching as a relational practice: Three concepts, three connections.

Lingua 3 2019
En trettioårig återblick på de moderna språkens situation
30 Jahre Mauerfall – ein denkwürdiges Ereignis

Rättelse till en artikel i LINGUA#3/2019:

I min artikel 30 Jahre Mauerfall-ein denkwürdiges Ereignis, s. 51-54, har tyvärr ett datum blivit fel. Murens fall förkunnades den 09 november och inte den 09 oktober som jag har skrivit. Jag ber om ursäkt! Hur det har hänt har jag ingen annan förklaring för än hjärnsläpp.

Med vänliga hälsningar Corina Löwe

Lingua 4 2019
Bedömarperspektiv på muntliga nationella prov i engelska
Språk- och textaspekter av litterär översättning – med exempel från svenska och franska
Utblick- italienska

Lingua 1 2018
Moderna språk och årskurs 6
Les neuf premiers mois du président Macron

Lingua 2 2018
Lärares synpunkter på ämnet Moderna språk – en rapport från projektet TAL

Lingua 3 2018
Att bedöma eller inte bedöma, det är inte det som är frågan.

Lingua 4 2018
Literature that matters

Lingua 1 2017
Elever skriver dikter i sprakklassrummet

Lingua 2 2017
Hur kan vi stärka de främmande språkens ställning i Sverige_
Bibliographie (Quelques réflexions…) (Lingua 2-17)

Lingua 3 2017
Språkutvecklande arbetssätt i språkundervisning – Om variation i språket
Laddade ord-En bok om tankens makt över språket

Lingua 4 2017
English Only in Multilingual Classrooms_ (1)

Lingua 1 2016
Språkens ställning i Norden och i Europa 1601
Hur undervisar vi de främmande språkens prosodi? 1601
Bildseende – ett sätt att förklara historiskt presens i tyskan 1601
Vad händer på Språk så in i Norden? 1601

Lingua 2 2016
Glimtar från Språk så in i Norden
Muntlig Språkfärdighet – forskningsprojektet TAL

Lingua 3 2016
undervisning-i-kinesiska-en-nordisk-angelägenhet
språkundervisning-på-riktigt-att-ta-verkligheten-in-i-klassrummet

Lingua 4 2016
likt-olikt-och-gemensamt-om-bedömning-1604

Lingua 1 2015
Innehåll Lingua 1 2015
Gymnasieelevers användande av automatöversättning
Säg Salve! så blir det inte fel

Lingua 2 2015
Innehåll Lingua 2 2015
Det kommer att bli ett jävla liv!
Kan tio veckors engelskstudier öka studenters språkförmåga och självförtroende?
Språkförmåga och självförtroende–bilagor
Mias digitala tips

Lingua 3 2015
Innehåll Lingua 3 2015
Speaking about speaking
Att få en italiensk text att stikka ut
Journée pedagogique à Göteborg

Lingua 4 2015
Vitterhetsakademiens lärarpris
Hur kan språkelevernas motivation stimuleras?

Lingua 1 2014
Språk – bron som förenar
Rapport European Language Label
Utblick ryska 1 2014

Lingua 2 2014
Utblick_tyska
Utblick_engelska
Eleven ways to use jokes in the language classroom
Lära läsa med italienskt klotter 1
Lära läsa med italienskt klotter 2
klotter_bild_2
klotter_bild_3
klotter_bild_4
klotter_bild_5
klotter_bild_6
klotter_bild_7
klotter_bild_8
klotter_bild_9
klotter_bild_10

Lingua 3 2014
Grammatikens roll i spanskundervisningen
Svenskars och tyskars attityder till varandra

Lingua 4 2014
Ordförande har ordet 1404
Elevers_möten_med_engelska_1404

Lingua 1 2013
ordfharord Ordförande har ordet
redharord Redaktören har ordet
whatinaname What’s in a name

Lingua 2 2013
utblick_ryska
utblick_italienska
utblick_kinesiska
Bibliografier

Lingua 3 2013
utblick_italienska_1303
utblick_ryska_1303
utblick_kinesiska_1303

Lingua 4 2013
Bibliografi Rosen
Språklärarnas riksförbunds 75årsjubileum