Författararkiv: Mia Smith

Flerspråkighet berikar

  Tisdagen 22/11 publicerades en insändare i både Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning med namnet Gör engelska till ett gemensamt EU-språk. Även om skribenten har goda tankar om ökad… Läs mer »

Modersmålet i fokus

I dagarna har det varit stort fokus på modersmålsundervisning, vilket jag vill lyfta fram som en styrka. Det finns gott om forskning som påvisar att elever som läser sitt modersmål… Läs mer »

Till minne av Rigmor Eriksson

Rigmor Eriksson har lämnat oss. Rigmor Eriksson var verksam som lärare, först på gymnasiet och sedan på universitetet. Hon arbetade ofta med fortbildningsinsatser för engelsklärare och var efter sin pensionering… Läs mer »

FIPLV World Congress 2022

Som organisation är Språklärarnas riksförbund medlem i den internationella språklärarorganisationen FIPLV. FIPLV organiserar med jämna mellanrum internationella språklärarkonferenser, och i juni 2022 bjuds vi in till Warszawa i Polen. Följ… Läs mer »