Rapport: De moderna språkens situation i Malmös kommunala gymnasier

Av | 5 februari, 2021

Vi publicerar en rapport om de moderna språkens situation i Malmös kommunala gymnasier skriven av Fernando Lopez Serrano.

Fernado är Ph. Doktor i språkdidaktik i spanska och Gymnasielektor på Malmö latinskola.

År efter år växer antalet gymnasieelever i Malmö stad på grund av den demografiska
utvecklingen. Emellertid minskar samtidigt antalet elever som läser moderna språk, särskilt i de
kurser som inte är obligatoriska i de teoretiska programmen. Hur kan man förklara den
utvecklingen och vad kan man göra för att vända på trenden? Här presenteras några av orsakerna
till denna negativa utveckling och en rad åtgärdsförslag ges. Denna rapport baseras på statistik
från SCB och Skolverket samt en enkät till samtliga lärare i moderna språk vid Malmö latinskola,
Pauligymnasiet, S:t Petri gymnasieskola och Malmö Borgarskola. Svarsfrekvensen har varit
65%

Läs rapporten här:

rapport-moderna-språk-2020-Fernando-López