Möte med skolminister Lotta Edholm

Av | 23 oktober, 2023

Idag, 23 oktober, träffade Mia Smith, ordförande i Språklärarnas riksförbund, Camilla Rosengart, vice ordförande i Fransklärarföreningen och Emmeli Beveridge från spansklärarföreningarna (SPLF och APEOS) skolminister Lotta Edholm för att presentera ett antal punkter som är av stor vikt för oss språklärare, för våra elever och för Sverige som flerspråkig kunskapsnation. Skolministern lyssnade intresserat och nyfiket och visade stort engagemang samt ställde frågor kring undervisningen i språk och hur den organiseras runt om i landet. Vi tackar skolministern för att hon tog sig tid att träffa oss och hoppas se förändringar till det bättre för våra medlemmar och deras elever.

Här kan du läsa de punkter vi lyfte i samtalet.