Språk i forskning- webbinarium med Gudrun Erickson

Av | 23 oktober, 2023

Forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS) vids Göteborgs universitetet bjuder tillsammans med Språklärarnas riksförbund in till en seminarieserie kring motivation, bedömning och ordinlärning. Forskningen vid LBS handlar bland annat om hur lärande, motivation, bedömning och betygsättning är relaterade till varandra, förhållandet mellan lärande och elevers samt lärares uppfattningar om lärande, prov och bedömning.

Webbinarium med Gudrun Erickson på temat bedömning

Webbinariet leds av Gudrun Erickson och har fokus på bedömning av språklig kompetens. Med utgångspunkt i grundläggande principer för alla typer av kunskapsbedömning diskuterar vi både kontinuerlig, formativt inriktad bedömning, inklusive feedback, och mera summativa värderingar av elevers kunskapsnivåer i språk, bl.a. i relation till betygssättning. I detta berörs bland annat hur olika syften påverkar utformningen av bedömningar, hur kurs- och ämnesplanerna i språk påverkar vad som görs, hur eleverna kan bli ännu mera delaktiga och – framför allt – hur vi använder de resultat som kommer fram och vilka konsekvenserna blir. Det senare är givetvis väsentligt för eleverna men också för vår egen undervisning. I presentationen tittar vi också lite bakåt, på våra traditioner, utåt på hur bedömningstraditioner ser ut i andra länder samt framåt, mot vad som präglar diskussioner och planer både nationellt och internationellt vad gäller bedömning av språklig kompetens.

Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Med bakgrund som lärare och lärarutbildare, har hon lång nationell och internationell erfarenhet av arbete med lärande, undervisning och bedömning i språk.

Anmälan sker via denna länk. Notera att webbinariet endast är öppet för medlemmar i Språklärarnas riksförbund.