Hindra kommuner från att nedmontera språkundervisningen

Av | 26 september, 2021

Vi måste bryta den onda cirkeln med färre som läser främmande språk i skolan och bristen på språklärare. Det är avgörande inte bara för individen utan även för Sverige som nation. Det skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund och Mia Smith, Språklärarnas riksförbund.

I dag firas den Europeiska språkdagen. Dagen instiftades av Europarådet för att lyfta fram betydelsen av språkinlärning. Inom EU finns en starkt uttalad målsättning om att medborgarna ska kunna kommunicera på två språk utöver modersmålet. Här hemma i Sverige är målet långt ifrån att nås.

Läs artikeln:
Hindra kommuner från att nedmontera språkundervisningen