Utvald artikel

Välkomna till Språk för livet!

Språkdagarna 2023 kommer äga rum på Humanisten i Göteborg och genomförs i samarbete med Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet.

ANMÄLAN och PROGRAM finns HÄR

Fransklärardagen i Göteborg 2023 skjuts upp

 

Språklärarnas riksförbund har beslutat att förlägga årets språkdagar 18 – 19 mars i Göteborg. Franskkommittén kommer därför att ställa in årets Fransklärardag och återkommer 2 mars 2024 med ett nytt och förhoppningsvis inspirerande program.

Franskkommittén kommer därför att ställa in årets Fransklärardag och återkommer 2 mars 2024 med ett nytt och förhoppningsvis inspirerande program.

Vi hoppas att ni besöker Språklärarnas riksförbunds språkdagar i Göteborg och att vi ses på Fransklärardagen i mars nästa år.

 

Franskkommittén genom
Helene Nelson Lindgren

Pressmeddelande – Modersmålsundervisning

 

 

För oss i Språklärarnas riksförbund är det viktigt att visa vår ståndpunkt, även om det är mellandagar och fredagkväll.

Idag har vi i nyheterna kunnat läsa om hur SD genom en utredning om modersmålsundervisningen hoppas hitta belägg för att slopa modersmålsundervisningen. Denna utredning nämns i Tidöavtalet och att avsikten är just denna förvånar nog ingen.

https://www.svt.se/…/sd-s-plan-ta-bort…

Jag lyfte detta i min ordförandespalt i årets sista nummer av vår medlemstidning Lingua, och delar nu densamma för er som ännu inte läst den.

Ordforande har ordet-Lingua _4_2022

 

Jag vill också passa på att dela ett inlägg med länkar till aktuella källor kring modersmålsundervisning och flerspråkighet som jag samlade ihop i november månad.

https://spraklararna.se/modersmalet-i-fokus/

Må 2023 bli ett år där vi stärker flerspråkigheten i Sverige, i Europa och i världen.

Mia Smith,

ordförande i Språklärarnas riksförbund

Pressmeddelande – Skolinspektionen

 

Skolinspektionen släppte på måndagen den 5 december rapporten Skolans arbete för kvalitet i undervisningen moderna språk i – Undervisning för kommunikativ förmåga. I rapporten konstaterar man att många av de brister som fanns i deras senaste inspektion riktad mot moderna språk kvarstår, något som är lika beklagligt som väntat. Många av dessa brister har även Språklärarnas riksförbund tidigare lyft fram. Inspektionen har i det här läget endast tittat på läget i grundskolan, men om man hade tittat på gymnasiet fruktar vi att det inte hade sett bättre ut.

I inspektionsrapporten konstateras att språklärare sällan får kompetensutveckling i språket eller didaktisk kompetensutveckling om språkundervisning; den fortbildning som ges är snarare av mer allmändidaktisk karaktär. Man påtalar också att många rektorer saknar tillräcklig förståelse för ämnets karaktär och därför inte säkerställer bra förutsättningar för språkämnena, till exempel i fråga om schemapositioner.

Ett stort problem som flera gånger nämns i rapporten är att det är ovanligt att stöd ges till elever i moderna språk – de får istället sluta läsa ämnet. I sin granskning ser Skolinspektionen också att de socioekonomiska skillnaderna har stor inverkan på språkstudierna och konstaterar att skolans kompensatoriska uppdrag behöver stärkas. Elever som inte läser moderna språk eller som hoppar av språkstudierna under högstadiet får svårare att komma in på önskat gymnasieprogram, de går miste om möjligheter på arbetsmarknaden, får mindre möjligheter att delta i det globala samtalet och färre insikter i de kulturella nyanser som spelar en stor roll i dagens interkulturella samhälle.

Att språklärare ofta är ensamma i sina ämnen är ingen nyhet, och det är också vanligt att språklärare delar sin tjänst mellan flera skolor. Detta försvårar möjligheter till kollegialt lärande. Tyvärr brister huvudmännen ofta i att säkerställa långsiktiga lösningar för att möjliggöra det.

I rapporten lyfts också fram att elever önskar att lärarna i större utsträckning skall lyssna in elevernas intressen och behov, samt använda mer autentiskt material. Problemen med läromedel i skolan blir här påtaglig, då många lärare tvingas arbeta med gamla läromedel som inte förmedlar den syn på interkulturalitet som präglar dagens läroplaner och som inte heller speglar dagens målspråkskulturer. Att engagera sig i internationella utbyten eller andra omvärldskontakter tar tid, vilket alltför ofta är en bristvara i lärares arbetsdag.

Bland de framgångsrika exempel som nämns i rapporten finns ett flertal skolor som arbetat aktivt med Språksprånget, Skolverkets kompetensutvecklingssatsning i moderna språk. Det är glädjande att det finns skolor där rektor visar engagemang för språkämnena och uppmuntrar lärarna att ta del av materialet i Språksprånget. Samtidigt är det förfärande att läsa i Skolinspektionens rapport att de sett skolor där lärarna inte känner till att Språksprånget finns. Språklärarnas riksförbund vill framhålla att deltagande i Språksprånget är värdefullt, men att lärare i moderna språk också har ett sällan uppfyllt behov av kontinuerlig kompetensutveckling på målspråket och inte bara om språkundervisning i allmänhet.

Skolinspektionen är i sin rapport tydlig med att språkundervisningen på många skolor behöver förstärkas, särskilt genom att se till att målspråket talas mer på lektionstid av både lärare och elever, samt genom att eleverna får gott om utrymme att använda språket mer spontant i tal och skrift. För att detta skall bli möjligt måste först de ovan nämnda problemen åtgärdas: Lärare i moderna språk måste få tillgång till relevant kompetensutveckling i ämnet, även på målspråket, samt goda och långsiktigt hållbara förutsättningar för utbyte av erfarenheter med ämneskollegor. Likaså måste elever i moderna språk få adekvat stöd vid behov, liksom i skolans andra ämnen.

Mia Smith, ordförande i Språklärarnas riksförbund
Kent Fredholm, vice ordförande i Språklärarnas riksförbund

 

 

 

 

 

 

ANDRA ARTIKLAR:

SKOLVÄRLDEN

Två av tre skolor håller inte måttet – språklärarna saknar förutsättningar

ÄMNESLÄRAREN

Fortsatt stora problem för moderna språk

ALTINGET

Eleverna uppmanas välja bort moderna språk

AFTONBLADET

Elever uppmanas hoppa av spanskan och franskan

 

Torneo de música 2023

Till alla våra medlemmar som undervisar i spanska: Vi är redo!

Vi vet vilka 16 låtar på spanska som kommer att tävla i Torneo de música 2023.

Varje år är tusentals elever och lärare delaktiga i att ta fram den bästa låten på målspråket spanska. Vecka för vecka tävlar sedan två låtar mot varandra och en arbetsgrupp bestående av spansklärare ser till att ta fram ett varierande pedagogiskt material som kan anpassas för alla!

Projektet grundades för flera år sedan av Adriana Sturesson, spanskrepresentant för Språklärarnas riksförbund. Adriana är också specialiserad inom projektledning och huvudansvarig för projektet. Hon lägger också ned mycket tid och engagemang för att se till att våra medlemmar får det absolut bästa av det spansk och latinamerikansk musik kan erbjuda.

Läs mer om projektet här:

Torneo de Música 2023

”Torneo de música” kommer snart komma i en tysk upplaga också! Håll utkik i våra kanaler för mer information!

Glad första advent,
Språklärarnas riksförbund

Der Superhit 2023

Im Januar geht’s los! Nachdem unsere spanischen Kolleg:innen schon seit ein paar Jahren erfolgreich den Torneo de Música organisieren, starten wir nun auch einen deutschen Musikwettbewerb: den Superhit 2023. Gemeinsam mit unseren Schüler:innen wollen wir den besten deutschsprachigen Song des Jahres küren.

Das Prinzip ist ganz einfach: Ab Januar gehen acht Wochen lang jede Woche zwei Songs an den Start. Die teilnehmenden Gruppen hören sich die Songs als Hausaufgabe oder im Unterricht an und stimmen ab, welcher der beiden Songs in die nächste Runde gehen soll. Am Ende ist nur noch ein Song im Rennen: der Superhit 2023.

Zu jedem Song stellen wir Unterrichtsmaterialien zu beispielsweise Grammatik, Wortschatz, Kultur, Geographie usw. bereit. Es steht euch frei, dieses Material im Unterricht zu verwenden oder nicht.

Mit dem Superhit 2023 wollen wir schwedischen Schüler:innen die Vielfalt deutschsprachiger Musik und Kultur näher bringen und Deutschlehrer:innen ein didaktisches Werkzeug anbieten, das Lust aufs Deutschlernen macht.

Interessiert? Dann einfach das Anmeldeformular ausfüllen und der Facebook-Gruppe Der Superhit 2023 beitreten.

Flerspråkighet berikar

 

Tisdagen 22/11 publicerades en insändare i både Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning med namnet Gör engelska till ett gemensamt EU-språk. Även om skribenten har goda tankar om ökad rörlighet inom EU håller vi inte med om att detta är ett bra förslag.

Vi instämmer i stället med de tankar som Birgitta Hellqvist från vår samarbetspartner FBA vid Uppsala Universitet lyfter fram i sin replik Vi behöver behärska fler språk, inte färre. Även repliken Torftig användning av engelskan tråkar ut i EU lyfter fram viktiga aspekter.

Flerspråkighet berikar, det är en styrka, inte en svaghet.

Vad tänker ni som undervisar i moderna språk? Engagera er gärna i debatten och ge er syn på värdet av att kunna flera språk!

European Language Label

Vi på Språklärarnas riksförbund vill särskilt gratulera två av våra medlemmar som

nyligen vunnit den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för nationella projekt!

Dessa är:
Maria Lyngstam Raud, gymnasielärare i spanska/engelska vid Anna Whitlocks gymnasium.
Hon fick en utmärkelse för sitt projekt i spanska “Derechos humanos – Att engagera och medvetandegöra språkelever om mänskliga rättigheter”.
Therese Sjöberg, lärare i spanska/engelska vid Högbyskolan i Hemse. Hon fick en utmärkelse för sitt projekt i spanska “Eleverna får ett spanskt eller latinamerikanskt namn”.
Vinnarna korades den 17/11 på den årliga Språklärargalan organiserad av Skolverket och belönades med 25 000kr var för att vidareutveckla sina projekt. Läs mer om projekten på Skolverkets hemsida.
Självklart är både Maria och Therese inte bara medlemmar i förbundet utan har varit väldigt aktiva inom organisationen också genom åren. Båda två deltar också i årets “Torneo de música”, ett nationellt, kollektivt och välutvecklat projekt som kommer igång snart igen.
Missa inte de senaste nyheterna från förbundet och alla fantastiska aktiviteter vi har på gång!
Ännu en gång, stort grattis till vinnarna för dessa välförtjänta priser! Vi på Spri är stolta och glada att ha sådana engagerade och inspirerande medlemmar bland oss!

Webbinarium om språkinlärning och hjärnan med Michaela Sambanis

Vill du lära dig mer om hur du kan använda dig av aktuell hjärnforskning i din språkundervisning?

Språklärarnas riksförbund tillsammans med Goethe Institut Sverige bjuder in till webbinarium med Michaela Sambanis, professor i engelsk didaktik vid Freie Universität Berlin. Webbinariet har titeln “How do we learn? Interesting facts from brain research and ideas for teaching languages”

Datum: torsdag 8 december 2022
Tid: 18-19 (föreläsning 18-18.45, information för tysklärare 18.45-19)
Plats: Zoom

Anmälan:för medlemmar via denna länk. Inte medlem än? Bli det här.

Inbjudan webbinarium Sambanis

Lgr22: Språklärarträff om läroplanen

Är du lärare i moderna språk i grundskolan eller på gymnasiet?
Undervisar och sätter du betyg ht22?

Då kommer vår träff och workshop för lärare i moderna språk att intressera dig!
Vi bjuder in dig till en helkväll med information från representanter från Skolverket, öppet forum för frågor och gruppdiskussioner med lärarkollegor. Vi avslutar genom att sammanställa och svara på frågor som uppkommer under kvällen.

Passa på att ställa dina frågor om den nya läroplanen, planering, undervisning och bedömning och betygsättning i moderna språk till Skolverket redan nu!

När? Onsdag, 7 december, kl. 18:00 med fika, kl. 18:30 med information från Skolverket. Avslut: 20:00.
Var? Franska skolan, Döbelnsgatan 9.

Kostnad? Träffen är gratis för medlemmar i Spansklärarföreningen, Fransklärarföreningen  och Språklärarnas Riksförbund. För övriga: 50 kr betalas i och med inträde. Sista dag för anmälan: torsdag, 1/12.

Anmäl dig här genom att trycka på länken!

Vid stort intresse kommer föreningarnas medlemmar att prioriteras inträde.

Arrangörer: Språklärarnas riksförbunds lokala avdelning i Stockholm – Språkholmen, Fransklärarföreningen och Spansklärarföreningen i Stockholm

Samarbetspartner: Skolverket