Intresse för kurs i Nice

Fransklärare! Tillsammans med Francophonia undersöker vi svenska lärares intresse för kurs i Nice.

Vi ska försöka få bidrag för resa, boende och kurs, men måste först se om det finns intresse. Det finns alltså inga prisuppgifter i dagsläget utan detta är endast en första intressekoll. Kursen är tänkt att ligga i början/mitten av juli.

Om du är intresserad, skicka ett mail till franska@spraklararna.se, skriv Nice i ämnesraden och ditt namn och din mailadress i meddelandet.

Det kommer att vidarebefordras till Francophonia för sammanställning. Detta är alltså ingen bindande anmälan utan en intressekoll för att se om det är något att arbeta vidare med.

Workshop: ”Interkulturella möten i språkklassrummet”


I dagen mångkulturella samhälle behöver vi lärare utveckla vår förmåga att hantera mångfald.

Frågan är hur språkklassrummet kan bidra till detta.

Den här digitala workshoppen, som vi organiserar
tillsammans med ECML, syftar till att skapa förutsättningar för interkulturellt lärande i
språkklassrummet.

Tanken är att också att workshoppen ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan
undervisande språklärare och lärarutbildare.

European Centre for Modern Languages (ECML), arbetar aktivt för att uppmuntra språklärare i
Europa att utveckla sin pedagogik och skapa inspirerande lärandemiljöer. Under hösten 2021
kommer ECML att erbjuda en workshop kring temat Action Research Communities (ARC) med fokus
på just interkulturellt lärande. ARC som metod fokuserar på att utveckla ett reflekterande arbetssätt i
språkklassrummet för att stärka lärarens professionalitet.

För mer information, se länken.

 

Vem kan delta i workshoppen?

Vi riktar oss till lärare i engelska och moderna språk i grundskola och gymnasieskola, och till
lärarutbildare från högskolor och universitet. Det finns ca 35 platser som fördelas av arrangörerna.

Hur kan jag anmäla mig?

Anmälan kan göras f o m v 34 via Linnéuniversitets hemsida.

Hur ser upplägget ut?

Workshoppen hålls på engelska och har tre delar:

Del 1) Pre-work-shop

Del 2) Main workshop

Del 3)Follow-up

The ARC-workshops will be held online (ZOOM) and organized as follows:

Pre-workshop phase: 2021/10/21, 17-18:30
• A short welcome to participants and experts, Corina Löwe and Brita Bodin
• Presentation of ECML, The Swedish representative Eva Engdell, Skolverket
• Setting the scene: What is ARC, a short description: Christine Lechner
• Interculturality and the Language classroom: Inspiration lecture Larissa Kasumagic-Kafedzic
• Information about the ARC-Project and a first glimpse at Action Research: Angela Gallagher-Brett
and Christine Lechner
• Analytic discourse activity: Christine Lechner

Main-workshop: programmet kommer att spikas under september
2021/11/01, 14-17
2021/11/02, 14-17
Follow-up/feedback workshop:
2021/12/14, 14-16

Vid frågor, kontakta gärna: Corina.Lowe@lnu.se eller Brita.Bodin@kau.se

Hoppas vi ses! Corina Löwe, Linnéuniversitet och Brita Bodin, Karlstads Universitet

Le 15e Congrès mondial des professeurs de français

Fransklärare!
Vi har fått en gratisplats till FIPF:s kongress den 9-14 juli och den lottar vi ut bland er.
FIPF står för la Féderation Internationale des professeurs de français och de anordnar en stor kongress för fransklärare vart fjärde år. I år är den digital, vilket innebär att vinnaren kan sitta i solstolen och delta, så länge det finns internetuppkoppling. Läs mer om kongressen här (program publiceras snart): http://fipf.org/actualite/le-15e-congres-mondial-des-professeurs-de-francais-ouvre-ses-inscriptions
Vi räknar med att vinnaren deltar fullt ut och är beredd att skriva om två-tre föredrag till Lingua, texten ska presentera idéer, verktyg eller annat klassrumsnära som läsarna kan ta med sig direkt. För att kunna delta i utlottningen måste du vara medlem i Språklärarnas riksförbund och ha betalat årsavgiften för 2021. För att delta i utlottningen mailar du till franska@spraklararna.se, ange FIPF i ämnensraden. Senast den 15 juni måste vi ha ditt mail, den 16 juni lottar vi och vinnaren meddelas då.
______________
Stort grattis till Kristina Forsberg som vann utlottningen! Vi hoppas att kongressen blir givande!

Mötesplats Modersmål

Modersmålslärare !

Välkomna till mötesplats modersmål!

Ett tillfälle att kunna träffa andra modersmålslärare från hela Sverige, nätverka, diskutera, utbyta information, ge varandra tips och idéer, få gemenskap.

När: 25 maj

Plats: Zoom

 

ANMÄL DIG HÄR

Teachmeet: La fuerza del norte

Profesores de español:

Språklärarnas riksförbund, en colaboración con la Asociación de profesores de español en Noruega, ANPE, hemos organizado un

Teachmeet nórdico que lleva como título:

La fuerza del norte

Hemos invitado a 15 profesores de Suecia y de Noruega que nos presentarán ideas didácticas novedosas.

Para inscribirte puedes ir al siguiente enlace.

 

Kostnadsfri konferens för språklärare: TAL-projektet

Kanske har du hört talas om TAL-projektet, ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet? Resultat från projektet har bland annat presenterats i Lingua, och många språklärare i Sverige väntar nyfiket på ännu mer om vad resultaten kan göra för oss i klassrummet.

Projektbeskrivning: Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan . Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid. Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001) Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras via skolan. 

Nu bjuder man in till konstadsfri konferens för att presentera resultat från projektet, men också för att bjuda in till samtal. Konferensen kräver anmälan och mer information kommer under maj månad. Håll utkik här! 

 

Sara Forster- Ny tyskrepresentant

 

 

Jag heter Sara Forster och är ny tyskrepresentant i Språklärarnas riksförbund, för vilket jag ödmjukt tackar för förtroendet! Att jag över huvud taget blev tysklärare har jag min fantastiske tysklärare på högstadiet att tacka, som med lust och engagemang visade att tyska kunde vara roligt. I min ryggsäck har jag bland annat ett förstelärarskap i språk, en nordisk masterexamen med inriktning mot undervisning i skolan från Linnéuniversitet samt flera genomförda fortbildningar i Tyskland. Jag kan helt enkelt inte få nog av varken lärande eller språk. Sedan examen undervisar jag tyska och svenska på en gymnasieskola.

 

I vanliga fall är jag ämnesansvarig för moderna språk på min skola, men det fick inte plats i min tjänst denna termin, vilket kanske är lika bra då mina kollegor och jag försöker hålla oss över ytan och inte riktigt mäktar med utveckling av ämnet moderna språk. Samtidigt vet jag att vi nog kanske aldrig har utvecklat undervisningen så mycket som vi gör nu, när vi ständigt provar nya digitala verktyg, reflekterar över undervisningen och funderar kring alternativa examinationsformer. Jag är övertygad om att det leder till att eleverna utvecklar sina språkkunskaper, samt att de värdesätter den tid de får med oss lärare både i klassrummet och bakom skärmen. Språk kan och ska vara engagerande och roligt, precis som min gamle tysklärare visade mig för tjugofem år sedan. Jag hoppas att min lust för språk ska smitta av sig även på er. Till det andra numret av Lingua kommer min första ämnesspaning för tyska, där jag blickar inåt, mot hjärnan. Bis dann! 

 

Ni hittar min nystartade youtubekanal här.

Mia Smith – ny ordförande

 

Foto: Julia Sjöberg

Tack för förtroendet att ta över ordförandeposten! Mitt namn är Mia Smith och jag är lärare i engelska och tyska, behörig för både grundskola och gymnasium med med en trygg plats på högstadiet. Jag brukar beskriva mig själv som språklärare, för det må vara tyska och engelska som är mina undervisningsspråk men för mig är språk som fenomen det som driver mig. Jag valde gymnasieprogram utifrån den enkla frågeställningen vad jag skulle välja för att få läsa både tyska, franska och spanska och bara det valet säger ganska mycket om mig som person. Jag har tagit många chanser att nosa på olika språk och ser inte något språk som bättre eller viktigare än något annat.

 

Jag har varit aktiv i föreningen i många år. Min första fot in kom i samband med föreningens 75-årsjubileum 2013, då jag fick skriva en text till jubileumsskriften, och när jag väl tagit första steget innanför dörrarna blev jag kvar. Jag var vice ordförande i riksstyrelsen i två år och har sedan dess varit aktiv i min lokalförening i Västra Sverige. Kontakten med riksstyrelsen har jag hela tiden haft kvar och genom sociala medier har jag ett stort nätverk av språklärare runt om i landet. Jag hoppas att dessa kontakter ska vara en styrka i rollen som ordförande.

Utöver själva språken lägger jag också stort fokus på lärares förutsättningar att genomföra sitt arbete. Det kan för språklärare handla om scheman, tjänstefördelning, språkgrupper med blandade steg, möjlighet till ämnesfortbildning och för just språklärare är fortbildning i målspråksländer en fråga som jag värnar extra om.

Steget in i styrelsen är lätt, vi har en styrelse som är kunnig och stabil, där alla roller är tillsatta av personer som har bra koll på sina respektive uppdrag i kombination med ett stort engagemang, och det ska bli ett nöje att få vara en pusselbit i styrelsens framtida arbete.

Återigen, stort tack för förtroendet!

 

Mia Smith – ordförande i Språklärarnas riksförbund

Rapport: De moderna språkens situation i Malmös kommunala gymnasier

Vi publicerar en rapport om de moderna språkens situation i Malmös kommunala gymnasier skriven av Fernando Lopez Serrano.

Fernado är Ph. Doktor i språkdidaktik i spanska och Gymnasielektor på Malmö latinskola.

År efter år växer antalet gymnasieelever i Malmö stad på grund av den demografiska
utvecklingen. Emellertid minskar samtidigt antalet elever som läser moderna språk, särskilt i de
kurser som inte är obligatoriska i de teoretiska programmen. Hur kan man förklara den
utvecklingen och vad kan man göra för att vända på trenden? Här presenteras några av orsakerna
till denna negativa utveckling och en rad åtgärdsförslag ges. Denna rapport baseras på statistik
från SCB och Skolverket samt en enkät till samtliga lärare i moderna språk vid Malmö latinskola,
Pauligymnasiet, S:t Petri gymnasieskola och Malmö Borgarskola. Svarsfrekvensen har varit
65%

Läs rapporten här:

rapport-moderna-språk-2020-Fernando-López