Música, Musik, Music, musique!

FAQ

Vad är Torneo de música, der Superhit, the Great Musical Showdown, la Coupe des chansons?

Det är en musiktävling i de fyra olika språken. Varje vecka möts två sånger i respektive språk i en duell där eleverna röstar på sin favorit tills det bara finns en sång kvar per språk: vinnaren! För att arbeta med sångerna får läraren tillgång till pedagogiskt material skapat av respektive projektgrupp. Detta material finns tillgängligt på respektive språks tävlingssida på www.spraklararna.se.

Hur länge håller tävlingen på?

Tävlingen börjar i januari och avslutas i mars-april 

Hur anmäler jag mig och min grupp/mina grupper?

Deltagandet i dessa musiktävlingar är reserverat för medlemmar i Språklärarnas riksförbund. När du som betalande medlem har loggat in på hemsidan www.spraklararna.se kan du anmäla sig och dina elever till de olika tävlingarna. Inte medlem än? Här kan du bli det: https://spraklararna.se/medlemskap/ 

Har du betalat medlemskap men kommer inte in på sidan?

Sidan uppdateras manuellt av vår it-ansvariga. Detta sker på fritiden, så vi ber om lite tålamod om du nyligen blivit medlem. Vi jobbar så fort vi kan men skulle det uppstå problem är det bara att maila till spri.konferens@gmail.com

Hur loggar man in på hemsidan?

Du loggar in på hemsidan med ditt Arcmember-konto. Gå till https://spri.arcmember.net/ och klicka på ”glömt lösenord” om du inte redan har en inloggning eller om du har glömt dina inloggningsuppgifter. Då får du ett mail med en länk för återställning av kontot och du kan välja ett nytt lösenord.

Hur gör man för att rösta?

Varje vecka publiceras en qr-kod på respektive musiktävlings sida, via koden kommer du åt röstningslänken.

Kan man registrera sig efter tävlingsstarten?

Ja, du kan registrera dig under hela tävlingsperioden, men du kan inte rösta i de tävlingar som varit eftersom veckans omröstning stängs varje fredag kl 16.00.

Måste man göra alla övningar?

Nej, varje lärare bestämmer själv hur många eller få övningar som klassen ska göra.

För vilken årskurs passar musiktävlingen?

Musiktävlingen passar för alla årskurser, men den är bäst från åk 8. 

Hur gör vi på sportlovet?

Du bestämmer själv om du vill delta under lovveckan. Eleverna kan lyssna hemma och maila dig så att du får gruppens resultat, om du vill/kan läsa mailen under lovet. Annars är det bara att hoppa in igen veckan efter lovet.

Hur väljs låtarna ut?

Respektive projektgrupp väljer ut aktuella låtar och kända artister som representerar mångfalden i språket.

Passar låtarna i skolsammanhang?

Ja, låtarna väljs ut och granskas av respektive projektgrupp, men du som lärare avgör så klart vad som passar dina elever bäst.

 

European Language Label 2023

Vi på Språklärarnas riksförbund vill särskilt gratulera  våra medlemmar som

nyligen vunnit den europeiska kvalitetsutmärkelsen för språk för nationella projekt!

 

I år blev tre projekt som har fått utmärkelsen:

  1. ”Mariquita – ett färgsprakande projekt om LGBTQ+ i Spanien och världen” med läraren Linnéa Harila Blomqvist
  2. ”Utveckling av undervisningen i läsning och skrivning på arabiska”  Språkcentrum i Göteborg
  3. ”Hebymodellen– inkludering och samarbete” Centrum för livslångtlärande i Heby

 

Om du vill läsa mer om projekten och läsa juryns motivering kan du gå till Skolverkets hemsida.

Stort grattis alla vinnare!

 

Möte med skolminister Lotta Edholm

Idag träffade Mia Smith, ordförande i Språklärarnas riksförbund, Camilla Rosengart, vice ordförande i Fransklärarföreningen och Emmeli Beveridge från spansklärarföreningarna (SPLF och APEOS) skolminister Lotta Edholm för att presentera ett antal punkter som är av stor vikt för oss språklärare, för våra elever och för Sverige som flerspråkig kunskapsnation. Skolministern lyssnade intresserat och nyfiket och visade stort engagemang samt ställde frågor kring undervisningen i språk och hur den organiseras runt om i landet. Vi tackar skolministern för att hon tog sig tid att träffa oss och hoppas se förändringar till det bättre för våra medlemmar och deras elever.

Här kan du läsa de punkter vi lyfte i samtalet. 

 

Språk i forskning- webbinarium med Gudrun Erickson

Forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS) vids Göteborgs universitetet bjuder tillsammans med Språklärarnas riksförbund in till en seminarieserie kring motivation, bedömning och ordinlärning. Forskningen vid LBS handlar bland annat om hur lärande, motivation, bedömning och betygsättning är relaterade till varandra, förhållandet mellan lärande och elevers samt lärares uppfattningar om lärande, prov och bedömning.

Webbinarium med Gudrun Erickson på temat bedömning

Webbinariet leds av Gudrun Erickson och har fokus på bedömning av språklig kompetens. Med utgångspunkt i grundläggande principer för alla typer av kunskapsbedömning diskuterar vi både kontinuerlig, formativt inriktad bedömning, inklusive feedback, och mera summativa värderingar av elevers kunskapsnivåer i språk, bl.a. i relation till betygssättning. I detta berörs bland annat hur olika syften påverkar utformningen av bedömningar, hur kurs- och ämnesplanerna i språk påverkar vad som görs, hur eleverna kan bli ännu mera delaktiga och – framför allt – hur vi använder de resultat som kommer fram och vilka konsekvenserna blir. Det senare är givetvis väsentligt för eleverna men också för vår egen undervisning. I presentationen tittar vi också lite bakåt, på våra traditioner, utåt på hur bedömningstraditioner ser ut i andra länder samt framåt, mot vad som präglar diskussioner och planer både nationellt och internationellt vad gäller bedömning av språklig kompetens.

Gudrun Erickson är senior professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Med bakgrund som lärare och lärarutbildare, har hon lång nationell och internationell erfarenhet av arbete med lärande, undervisning och bedömning i språk.

Anmälan sker via denna länk. Notera att webbinariet endast är öppet för medlemmar i Språklärarnas riksförbund.

 

 

 

Spanish TeachMeet Sweden

 

“Spanish Teachmeet Sweden”  är ett pedagogiskt initiativ utan vinstintresse som startades av fyra spansklärare under våren 2020 då skolorna stängde pga. pandemin.  Initiativtagaren är Victoria  Iribarne Gómez- Haedo.

Syftet med vårt initiativ är att organisera kostnadsfria och digitala träffar för spansklärare som, under korta muntliga presentationer, vill dela med sig av goda och praktiska exempel på undervisning som kan vara till nytta för eller inspirera andra. Under våra Teachmeets delar lärare med sig av, bland annat: projekt, aktiviteter och material som är relevant för spanskan och som kan appliceras på olika nivåer och skolformer. Vi utgör också en marknadsföringskanal för lärare och andra instanser som vill dela med sig av gratismaterial, länkar, tips m.m. till andra.

Genom åren har vi haft turen att kunna samarbeta med: Språklärarnas riksförbund, spansklärarföreningen i Stockholm (SPLF), spansklärarföreningen i Göteborg (APEOS), spanska ambassaden (La Consejería de Educación), Skolverket, Utbildningsradion (UR), Instituto Cervantes (IC), Google, Uppsala universitet och många fler.

Vi vill bjuda in er till vår nästa träff lördagen 28/10 kl.10.00-12.30.

 

Fokus kommer vara intressanta och dynamiska projekt i spanskundervisningen. Efteråt skickas intyg på närvaro ut till samtliga deltagare.

Ta chansen att vara med på en gratis fortbildning av lärare för lärare!

Anmäl er gärna på följande länk ifall ni är intresserade av att delta.

LÄNK

 

Karta med redan anmälda deltagare:

Vi finns även på följande sociala medier där ni även ta del av våra tidigare träffar:

Facebook: https://www.facebook.com/groups/spanishtmsweden
Instagram: https://www.instagram.com/spanishteachmeetsweden/
Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/12497027/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yHZOdiAR5cs&t=6826s

 

Språk i forskning- webbinarium med Ingela Finndahl

Forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS) vids Göteborgs universitetet bjuder tillsammans med Språklärarnas riksförbund in till en seminarieserie kring motivation, bedömning och ordinlärning. Forskningen vid LBS handlar bland annat om hur lärande, motivation, bedömning och betygsättning är relaterade till varandra, förhållandet mellan lärande och elevers samt lärares uppfattningar om lärande, prov och bedömning.  

Webbinarium med Ingela Finndahl på temat motivation

I det första seminariet presenterar Ingela Finndahl delar av sin avhandling Young students’ Language Choice in Swedish compulsory school – expectations, learning and assessment vilken publicerades våren 2023. Studiens huvudpersoner var elever som gjorde sitt val av modernt språk i årskurs 5 och sedan påbörjade det nya ämnet i årskurs 6. Tre språkgrupper följdes under ett läsår, en grupp i vardera modernt språk (dvs franska, spanska och tyska).

En del av studien fokuserade på motivation i en vid bemärkelse och i denna presentation kommer fokus att vara på yngre elevers motivation för att lära sig ett nytt språk, men även deras förväntningar inför det nya ämnet, attityder till olika språk samt orsaker till att elever väljer just franska, spanska eller tyska.

Ingela Finndahl arbetar på Göteborgs universitet med framtagandet av prov i franska inom Projektet Nationella prov i främmande språk (Nafs) samt inom lärarutbildningen. Hon har tidigare undervisat i franska och svenska på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka.

Anmälan sker via denna länk. Notera att webbinariet endast är öppet för medlemmar i Språklärarnas riksförbund.

 

Angående regeringens lässatsning med fokus på bemannade skolbibliotek

Språklärarnas riksförbund är mycket positiva till den lässatsning som idag presenterats av regeringen, där en satsning på bemannade skolbibliotek lyfts fram. 

Skolbiblioteket är en plats som ska uppmuntra till läsning, till samtal om text och där man som elev ska finna vägar till läsglädje. Vi i Språklärarnas riksförbund hoppas och tror att landets skolbibliotek kommer ha ett flerspråkighetsperspektiv och att alla språk som är av relevans för skolan finns representerade. Att läsa på sitt modersmål är viktigt, och i de fall detta inte är detsamma som skolspråket är det viktigt att skolbiblioteket stöttar modersmålsundervisningen. 

Även läsning på andra skolspråk, som till exempel engelska, tyska, franska och spanska, är viktigt att inkludera i skolbibliotekets arbete, och vi ser fram emot att goda exempel kring detta lyfts fram. 

Läs mer om satsningen på regeringens hemsida. 

 

Mia Smith, ordförande i Språklärarnas riksförbund

Thomashdang, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McMillen_High_School_Library.jpg