Mötesplats Modersmål

Modersmålslärare !

Välkomna till mötesplats modersmål!

Ett tillfälle att kunna träffa andra modersmålslärare från hela Sverige, nätverka, diskutera, utbyta information, ge varandra tips och idéer, få gemenskap.

När: 25 maj

Plats: Zoom

 

ANMÄL DIG HÄR

Teachmeet: La fuerza del norte

Profesores de español:

Språklärarnas riksförbund, en colaboración con la Asociación de profesores de español en Noruega, ANPE, hemos organizado un

Teachmeet nórdico que lleva como título:

La fuerza del norte

Hemos invitado a 15 profesores de Suecia y de Noruega que nos presentarán ideas didácticas novedosas.

Para inscribirte puedes ir al siguiente enlace.

 

Kostnadsfri konferens för språklärare: TAL-projektet

Kanske har du hört talas om TAL-projektet, ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet? Resultat från projektet har bland annat presenterats i Lingua, och många språklärare i Sverige väntar nyfiket på ännu mer om vad resultaten kan göra för oss i klassrummet.

Projektbeskrivning: Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska. De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan . Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid. Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001) Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras via skolan. 

Nu bjuder man in till konstadsfri konferens för att presentera resultat från projektet, men också för att bjuda in till samtal. Konferensen kräver anmälan och mer information kommer under maj månad. Håll utkik här! 

 

Sara Forster- Ny tyskrepresentant

 

 

Jag heter Sara Forster och är ny tyskrepresentant i Språklärarnas riksförbund, för vilket jag ödmjukt tackar för förtroendet! Att jag över huvud taget blev tysklärare har jag min fantastiske tysklärare på högstadiet att tacka, som med lust och engagemang visade att tyska kunde vara roligt. I min ryggsäck har jag bland annat ett förstelärarskap i språk, en nordisk masterexamen med inriktning mot undervisning i skolan från Linnéuniversitet samt flera genomförda fortbildningar i Tyskland. Jag kan helt enkelt inte få nog av varken lärande eller språk. Sedan examen undervisar jag tyska och svenska på en gymnasieskola.

 

I vanliga fall är jag ämnesansvarig för moderna språk på min skola, men det fick inte plats i min tjänst denna termin, vilket kanske är lika bra då mina kollegor och jag försöker hålla oss över ytan och inte riktigt mäktar med utveckling av ämnet moderna språk. Samtidigt vet jag att vi nog kanske aldrig har utvecklat undervisningen så mycket som vi gör nu, när vi ständigt provar nya digitala verktyg, reflekterar över undervisningen och funderar kring alternativa examinationsformer. Jag är övertygad om att det leder till att eleverna utvecklar sina språkkunskaper, samt att de värdesätter den tid de får med oss lärare både i klassrummet och bakom skärmen. Språk kan och ska vara engagerande och roligt, precis som min gamle tysklärare visade mig för tjugofem år sedan. Jag hoppas att min lust för språk ska smitta av sig även på er. Till det andra numret av Lingua kommer min första ämnesspaning för tyska, där jag blickar inåt, mot hjärnan. Bis dann! 

 

Ni hittar min nystartade youtubekanal här.

Mia Smith – ny ordförande

 

Foto: Julia Sjöberg

Tack för förtroendet att ta över ordförandeposten! Mitt namn är Mia Smith och jag är lärare i engelska och tyska, behörig för både grundskola och gymnasium med med en trygg plats på högstadiet. Jag brukar beskriva mig själv som språklärare, för det må vara tyska och engelska som är mina undervisningsspråk men för mig är språk som fenomen det som driver mig. Jag valde gymnasieprogram utifrån den enkla frågeställningen vad jag skulle välja för att få läsa både tyska, franska och spanska och bara det valet säger ganska mycket om mig som person. Jag har tagit många chanser att nosa på olika språk och ser inte något språk som bättre eller viktigare än något annat.

 

Jag har varit aktiv i föreningen i många år. Min första fot in kom i samband med föreningens 75-årsjubileum 2013, då jag fick skriva en text till jubileumsskriften, och när jag väl tagit första steget innanför dörrarna blev jag kvar. Jag var vice ordförande i riksstyrelsen i två år och har sedan dess varit aktiv i min lokalförening i Västra Sverige. Kontakten med riksstyrelsen har jag hela tiden haft kvar och genom sociala medier har jag ett stort nätverk av språklärare runt om i landet. Jag hoppas att dessa kontakter ska vara en styrka i rollen som ordförande.

Utöver själva språken lägger jag också stort fokus på lärares förutsättningar att genomföra sitt arbete. Det kan för språklärare handla om scheman, tjänstefördelning, språkgrupper med blandade steg, möjlighet till ämnesfortbildning och för just språklärare är fortbildning i målspråksländer en fråga som jag värnar extra om.

Steget in i styrelsen är lätt, vi har en styrelse som är kunnig och stabil, där alla roller är tillsatta av personer som har bra koll på sina respektive uppdrag i kombination med ett stort engagemang, och det ska bli ett nöje att få vara en pusselbit i styrelsens framtida arbete.

Återigen, stort tack för förtroendet!

 

Mia Smith – ordförande i Språklärarnas riksförbund

Rapport: De moderna språkens situation i Malmös kommunala gymnasier

Vi publicerar en rapport om de moderna språkens situation i Malmös kommunala gymnasier skriven av Fernando Lopez Serrano.

Fernado är Ph. Doktor i språkdidaktik i spanska och Gymnasielektor på Malmö latinskola.

År efter år växer antalet gymnasieelever i Malmö stad på grund av den demografiska
utvecklingen. Emellertid minskar samtidigt antalet elever som läser moderna språk, särskilt i de
kurser som inte är obligatoriska i de teoretiska programmen. Hur kan man förklara den
utvecklingen och vad kan man göra för att vända på trenden? Här presenteras några av orsakerna
till denna negativa utveckling och en rad åtgärdsförslag ges. Denna rapport baseras på statistik
från SCB och Skolverket samt en enkät till samtliga lärare i moderna språk vid Malmö latinskola,
Pauligymnasiet, S:t Petri gymnasieskola och Malmö Borgarskola. Svarsfrekvensen har varit
65%

Läs rapporten här:

rapport-moderna-språk-2020-Fernando-López

Workshop om fjärrundervisning

Många gymnasieskolor i Sverige har arbetat med fjärrundervisning under 2020, och nu följer många högstadieskolor i deras fotspår. Som stöd erbjöd Språklärarnas riksförbund lokalföreningar i Skåne och Västra Sverige 10/1 2021 en workshop om hur man kan använda Google Meet i sin undervisning. Daniel Johnson, gymnasielärare och ordförande i lokalföreningen i Skåne berättade om sina erfarenheter med hjälp av frågor från Mia Smith, högstadielärare och ledamot i lokalföreningen i Västra Sverige.

Workshopen filmades och kan ses nedan i två klipp á ca 30 minuter.

Saker som nämndes var:

  • Strukturer kring lektionsupplägg, som att inleda och avsluta lektionen i Meet, men att låta eleverna arbeta självständigt däremellan, med läraren tillgänglig som stöd i Meet vid behov.
  • Delning av ljudfiler och filmklipp via länkar till t.ex. UR.se eller mediebyråer för att undvika att streama live, vilket kan fungera halvdant pga internetuppkopplingen.
  • Användande av Google Forms, även med Quiz-funktion, för att samla in elevsvar och få koll på att eleverna genomfört uppgifter.
  • Användning av Google Jamboard som whiteboard under lektionen. Denna kan även sparas ner i efterhand och delas med eleverna. OBS! Se över inställningarna för huruvida deltagarna kan visa eller redigera, om de kan redigera under lektionen, se till att ändra denna inställning i efterhand.
  • Gruppindelningar kan ordnas på olika sätt. Ett alternativ är att skapa enskilda Meet till varje grupp och att samla dessa länkar i t.ex. en presentation, ett dokument eller en Jamboard. Dessa länkar kan återanvändas många gånger. Länkar till Meet kan skapas på meet.google.com, via Google-kalendern eller genom att skriva meet.google.com/lookup/ följt av valfritt gruppnamn. Detta gruppnamn måste vara unikt inom organisationen och får ej innehålla specialtecken.
  • Om man vill kunna växla mellan flera Meet i olika tabbar kommer i normalläget ljudet att vara på i samtliga tabbar på en gång. För att komma runt detta kan man installera tillägget Mute Tab.
  • Om man vill låta eleverna vara mer aktiva kan man använda appar som t.ex. Active-Quiz, men detta kräver att samtliga elever har tillgång till en mobiltelefon.
  • Daniel tipsar också om att vara noga med att resa sig från din dator och röra på sig. Vi lärare är vana vid att gå mycket under arbetsdagen och ergonomin är annorlunda vid den här sortens arbete. Kontorsgympa och promenader rekommenderas!

 

Webbinarium: Hjärnan och lärandet

Språklärarnas riksförbund bjuder in dig och dina kollegor till ett webbinarium med författarna bakom boken:
Hjärnan och lärandet (2020)

Under panelsamtalet diskuterar vi bland annat inlärningsfaktorer som gynnar språkinlärning. Vi fördjupar oss i frågor om hur motivation, kreativitet och skärmtid påverkar ungdomars inlärning och får höra mer om ett konkret exempel från Kattegattsgymnasiet i Halmstad där man tillsammans med hjärnforskare arbetar med ett projekt för att bli en ”hjärnsmart” skola.

Våra fyra gästföreläsare är:

Bertil Thomas, docent i reglerteknik vid Chalmers, Ordförande i Neuroforum (frågor om föreningen Neuroforum samt om syftet med boken)

Joanna Giota, professor i pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet, (frågor om motivation, individualisering i skolan m.m.)

Rolf Ekman, professor i neurokemi vid Göteborgs Universitet, (frågor om projektet vid Kattegattgymnasiet, stress m.m.)

Anders Hill, ämneslärare, konsult och utbildare inom interkulturell kommunikation (frågor om språkinlärning, skoldebatt, skärmanvändning m.m.)

Författarna svarar gärna på dina frågor:

Skicka in dina frågor och din anmälan via Google-formuläret.

Frågorna till författarna behöver ha inkommit senast den 01 februari.

Anmälan stänger den 09 februari.

Webbinariet äger rum: 11 februari 2021

Tid: 17.15-18.15

Plats: ZOOM, en länk till ZOOM kommer att skicka ut till alla anmälda deltagare en dag innan webbinariet.

Ny redaktör för Lingua

Hej!

Mitt namn är Jacob Pettersson och jag bor i Helsingborg.

Jag är lärare i spanska och franska på ProCivitas Privata Gymnasium i Helsingborg. Jag är förstelärare och är även ämnesansvarig för Moderna språk på skolan. Utöver mitt ordinarie jobb som gymnasielärare, har jag i omgångar under de senaste åren (med start 2014), samtidigt haft en anställning som universitetsadjunkt i spanska vid Lunds universitet.

I januari 2008 tog jag min lärarexamen och är behörig och legitimerad lärare för grundskolans senare år, gymnasiet samt vuxenutbildningen i spanska och franska.
Jag har under årens lopp, efter mina avslutade studier, kontinuerligt fortbildat mig på olika sätt vid sidan utav mitt heltidsarbete, med syfte att hela tiden utveckla min undervisning och utvecklas i min profession. I juni 2016 tog jag min masterexamen i spanska (med lingvistisk inriktning) vid Göteborgs universitet (studier på distans), utöver min heltidstjänst på ProCivitas.
Därutöver är jag certifierad examinator för det officiella språkcertifikatet i spanska (DELE) som är framtaget av den spanska staten i samarbete med Cervantesinstitutet i Stockholm. I februari 2018 blev jag även certifierad examinator för det officiella språkcertifikatet i franska (DELF) som är framtaget av Franska Institutet i Stockholm.
För några år sedan, blev jag tillfrågad om att medverka i projektet NAFS (Projektet nationella prov i främmande språk) på uppdrag av Göteborgs universitet, som syftar till att kvalitetssäkra likvärdigheten i svårighetsgrad och bedömning i Skolverkets kursprov i spanska och franska för steg 3 och steg 4. Ett krav för att delta i detta projekt var lärarlegitimation i spanska och franska samt en gedigen undervisningserfarenhet inom dessa två språk. Under de gångna åren har jag i omgångar arbetat med uppdraget, då nya kursprov skulle kvalitetssäkras i de två nämnda språken. Detta tidsbegränsade uppdrag har dessutom stark koppling till mitt uppdrag som förstelärare, där jag driver ett ett projekt med fokus på feedback och formativ bedömning samt ett projekt inriktat på kollegialt lärande.
I min yrkesutövning utgör IKT en naturlig del utav min undervisning och jag har också under de senaste läsåren jobbat med projektet ”eTwinning”. Etwinning är en plattform för bl.a. lärare och elever i något av Europas länder som syftar till att samarbeta, kommunicera och utveckla projekt olika länder emellan. Jag har för närvarande kontakt med en skola i Alicante i Spanien.
Som person är jag strukturerad, noggrann och strävar efter att kontinuerligt utvecklas i min profession.
Mitt språkintresse är stort och förutom spanska och franska, har jag även läst italienska, tyska, latin och klassisk grekiska.

Jacob Pettersson

Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris 2020

Språklärarnas riksförbund är mycket stolta över att Kungliga Vitterhetsakademiens lärarpris 2020 tilldelas tre språklärare med stark koppling till föreningen.

Petra Lindberg Hultén är ordförande i lokalföreningen i Västra Sverige sedan 2008 och har bland annat varit drivande i arrangemanget Språkbad i Väst 2017.

Kent Fredholm var föreningens vice ordförande 2016-2017 och ordförande 2017-2019.

Mia Smith var föreningens vice ordförande 2014-2016 och är sedan 2016 engagerad i lokalföreningen i Västra Sverige som styrelseledamot, där hon bland annat varit engagerad i arrangemanget Språkbad i Väst 2017.

Läs gärna om deras tankar här.

   

Pris till lärare på Öckerö seglande gymnasieskola

Prestigepris till tyskalärare

Språklärare med höga krav prisas

Partillelärare prisas för sin undervisning

Kungligt pris till lärare i Partille

Kungl. Vitterhetsakademien belönar Partillelärare

Petra prisas av Kungliga Vitterhetsakademien

Stort grattis, alla tre!