Lärarhögskolans pedagogiska pris 2022

 

 

Vi gratulerar vår styrelse representant i engelska: Carolina Clarin son tilldelas Lärarhögskolans pedagogiska pris 2022

 

Carolina Clarin

Motivering:

Carolina Clarin får priset för att hon med kunskap och kompetens och ett stort mått av smittande yrkesstolthet och arbetsglädje utgör ett viktigt föredöme för blivande lärare samtidigt som hon genom sin medverkan i utbildningen bidrar till att de är väl förberedda för yrkesverksamheten.

Carolina nominerades av kollegor på universitetet som lyfter fram att hon är en engagerad lärare som uppskattas av både studenter och kollegor. I nomineringen skriver de:

”Också som VFU-handledare visar hon stort engagemang och samma tydliga vilja att bidra till att även nästa generation av engelsklärare är väl utbildade och intresserade av läraryrket”.

– Det känns fantastisk att få ett så fint pris. Jag är glad, rörd och mycket hedrad, säger Carolina Clarin.

Läs mer om priset i länken.

Välkomna på AW med Språkholmen!

Vi träffas på Kitchen and Table (Kungsholmsgatan 31) kl 17-19 den 18 maj. Kom när du vill, stanna en stund eller stanna lite längre. Köp något att äta eller dricka, träffa språklärarkollegor och styrelsemedlemmar, prata om allt mellan himmel och jord, men framför allt: glöm provhögarna en stund!
Vi ser fram emot att träffa er, så ta med kollegor, både medlemmar och icke-medlemmar är hjärtligt välkomna. Under kvällen kommer vi att lotta ut ett presentkort på 100 kr hos Akademibokhandeln bland de närvarande medlemmar som har betalat årsavgiften för 2022.
För att kunna anordna aktiviteter utifrån våra medlemmars önskemål har vi gjort en kort enkät.
Det är bara 4 kryssfrågor, och vi skulle uppskatta om ni ville hjälpa oss genom att svara på den. Det går snabbt, vi lovar. Här är länken: https://forms.gle/eGfcfFCR8vpXVNCu8
Vet ni att vi finns på Instagram och Facebook? Leta upp Språkholmen och följ oss så att ni inte missar något.

Visst ses vi den 18 maj!?

Styrelsen i Språklärarnas riksförbund Stockholm, Språkholmen

Till minne av Rigmor Eriksson

Rigmor Eriksson har lämnat oss. Rigmor Eriksson var verksam som lärare, först på gymnasiet och sedan på universitetet. Hon arbetade ofta med fortbildningsinsatser för engelsklärare och var efter sin pensionering aktiv i studiecirklar för att träna nyanlända i det svenska språket.

Rigmor Eriksson var också hedersmedlem i Språklärarnas riksförbund. Vi sänder en tanke till hennes närstående.

Den som vill skicka en tanke kan besöka hennes minnessida.

Cursos de formación para profesores de español como lengua materna.

Estimados compañeros profesores de español de Spri:

 

Para general conocimiento:

 

La Universidad de Uppsala está desarrollando un paquete de cuatro cursos online orientados a la enseñanza de español como lengua materna en el sistema educativo sueco. El paquete de cursos cubrirá las áreas de currículo, metodología y didáctica del español como lengua de herencia, variedades de la lengua en el mundo hispánico, aspectos socioculturales, literatura y cine.

 

1- El primer curso (HT22) , Spanska som modersmål i skolan: Teori och praktik, 7,5 hp, dará comienzo en el otoño de 2022 y la inscripción está abierta hasta el 19 de abril en Antagning.se https://www.antagning.se/se/search?period=15…

 

  1. El segundo curso (VT23) es Spanska som modersmål i skolan: Språklig variation i den spanskspråkiga världen. La inscripción aún no está abierta.

 

Atentamente,

 

Agustín Riverol,

Representante de lenguas maternas de Spri.

Uno Lindgrens pris

 

Linguas tidigare redaktör, Elisabeth Tegelberg, har av Vitterhetsakademien tilldelats Uno Lindgrens pris inom delområdet svensk-franska kulturförbindelser.

Akademiens motivering är att hon får priset för sin ”forskning inom förmedling, utgivning och översättning där hennes omfattande insats, med bredd och konsistens över tid, har haft stor betydelse för upprätthållande och utvecklande av svensk-franska kulturförbindelser.”

Läs mer om priset på Kungliga Vitterhetsakademien

Språklärarnas riksförbund gratulerar Elisabeth å det varmaste.

 

Torneo de música 2022

När pandemin började, startade jag, Adriana Sturesson  som representant för spanska, ett rikstäckande projekt som heter “Torneo de música”.

Projektet vänder sig till spansklärare och deras elever och går ut på att 16 låtar på spanska väljs ut varje läsår  med fokus på aktualitet, representation, bakgrund m.m. Därefter “tävlar” två låtar varje vecka mot varandra under en större del av vårterminen.

Till varje låt tillkommer ett kvalitativt och varierande pedagogiskt material som varje lärare kan välja att arbeta med i valfri takt och anpassa efter behov.

 

Lärare väljer även den arbetsmetod som passar de bäst och i vilken omfång de vill delta under turneringens gång. I slutet av varje vecka ska varje elevgrupp ha lyssnat på veckans två låtar och röstat på sin favorit bland dem. Därefter räknas rösterna ihop och publiceras i turneringens FB-grupp. När alla låtar har tävlat mot varandra äger en semifinal rum och sedan koras den bästa låten i “Torneo de música” det året.

En ny omgång av projektet har nyligen startat med över 75 stycken deltagande skolor från norr till söder och över 1250 elever som röstar varje vecka. Se kartan med några av de skolorna som deltar:

Syftet med “Torneo de música” är att:

  • Synliggöra och högtidlighålla musik och kultur från den spansktalande världen.

  • Presentera musik som ett didaktiskt verktyg som motiverar elever att vilja lära sig mer spanska.

  • Förbättra hörförståelsen hos eleverna via musiken.

  • Motivera elever att lyssna på musik på spanska och interagera med andra elever i hela Sverige.

  • Skapa en nationell och virtuell mötesplats för skolor, lärare och elever i hela landet.

Idén till detta hämtade jag från amerikanska skolor som tidigare genomfört liknande projekt, såsom tex “March Music Madness”. Därefter omsatte jag idén i Sverige och anpassade den till en svensk kontext.

Jag ville även lyfta fram Språklärarnas riksförbund och deras viktiga arbete i turneringen. Därför är detta projekt exklusivt för förbundets medlemmar.

Nytt för i år är att jag även utvidgat projektet så att en kommitté bestående av olika språklärare är med och väljer ut låtar och skapar material tillsammans. Vi samarbetar och utbyter idéer för att skapa material anpassad till varje låt.

Ett stor tack till  Victoria Iribarne Gomez HaedoAndrea Ost, Rosa Gonzales S, Maria Lyngstam Raud, Hulda Alexandersson och Therese Sjöberg. Utan er skulle detta aldrig varit möjligt.

Survey: International perspectives on online language teaching after COVID-19

Språklärare, delta gärna i den här undersökningen!
 
Dear language teachers,
We would like to invite you to participate in a research project entitled “International perspectives on online language teaching after COVID-19”, which involves filling out a 10-minute questionnaire. By completing this questionnaire, you will provide valuable data to help understand the dynamics of language teaching after COVID-19.
 
Best wishes,
Dr. Liss Kerstin Sylvén (University of Gothenburg)
Dr. Regina Kaplan-Rakowski (University of North Texas)
Dr. Ju Seong Lee (Education University of Hong Kong)
If you agree to take part in the questionnaire, please click below to begin.

Agustin Riverol: Årets språkliga eldsjäl 2021!

Vi gratulerar vår modersmålsrepresentant:

“Modersmålslärare är en avgörande pusselbit för barn och elevers språkutveckling, och lärarna är även viktiga för att öka barns självkänsla samt ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället. Samarbetet mellan lärare och modersmålslärare är viktigt för att sammanlänka eventuella kulturella skillnader mellan nyanlända elever och skolan. Detta eftersom modersmålsläraren oftast kommer från samma kulturområde som eleven och därmed har en förståelse för elevens bakgrund.”

Den 3 november tilldelas Agustín Riverol utmärkelsen Årets språkliga eldsjäl 2021 på konferensen Lärkraft i Stockholm.

 

I juryns motivering framhålls hans kompetens, engagemang och passion för modersmålsundervisning, det spanska språket och pedagogik vilket har påverkat, förändrat och varit en ledstjärna för både hans elever och många i lärarvärlden. Priset delas ut av Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst för att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige, och visa på goda exempel.

Läs en intervju med Agustín på Skolvärlden:

“Årets språkliga eldsjäl har ett vinnande recept för bra lektioner”

Agustín har tidigare blivit intervjuad i projektet Spanska ambassadörer: Embajadores del español 

Här kan ni läsa hans senaste Utblick som publicerades i Lingua 3 2021:

Ilusión por ayudar s. 1 

s. 2

 

 

ECML Webinar: A roadmap for schools to support the language(s) of schooling  

Webinar on Thursday, 21 October, 4 pm CET

A roadmap for schools to support the language(s) of schooling  

We know that language lies at the heart of all learning; we know that highly developed competences in the language of schooling are key to learner achievement. But do we understand the importance of adopting a whole-school approach for identifying and addressing learners’ linguistic needs?
If you would like to find out about the benefits of a whole-school approach when it comes to the language of schooling, as well as tips on how to engage all stakeholders in your school community, then this webinar is for you.
Please note that the ECML organises workshops in Member States on using the  Roadmap as part of its Training and consultancy offer. For requests for 2022 please contact your national representative.
Roadmap is a web-based, user-friendly resource for creating a strategic whole-school development plan which fosters inclusion by raising awareness of all languages present in the school community. Moreover, it provides concrete guidance on how to advance learners’ competences in the language(s) of schooling.
It offers an interactive self-assessment tool, practical materials and a large database of promising practices, all of which can be adapted to specific national contexts. One such adaptation has already taken place in Ireland- why and how this was done will be presented at the webinar.
The webinar is intended for all those working in language education and on language-related themes within school development – teachers, teacher educators, school leaders and administrators.
Please register here
The webinar will be in English.