Angående regeringens lässatsning med fokus på bemannade skolbibliotek

Av | 15 september, 2023

Språklärarnas riksförbund är mycket positiva till den lässatsning som idag presenterats av regeringen, där en satsning på bemannade skolbibliotek lyfts fram. 

Skolbiblioteket är en plats som ska uppmuntra till läsning, till samtal om text och där man som elev ska finna vägar till läsglädje. Vi i Språklärarnas riksförbund hoppas och tror att landets skolbibliotek kommer ha ett flerspråkighetsperspektiv och att alla språk som är av relevans för skolan finns representerade. Att läsa på sitt modersmål är viktigt, och i de fall detta inte är detsamma som skolspråket är det viktigt att skolbiblioteket stöttar modersmålsundervisningen. 

Även läsning på andra skolspråk, som till exempel engelska, tyska, franska och spanska, är viktigt att inkludera i skolbibliotekets arbete, och vi ser fram emot att goda exempel kring detta lyfts fram. 

Läs mer om satsningen på regeringens hemsida. 

 

Mia Smith, ordförande i Språklärarnas riksförbund

Thomashdang, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McMillen_High_School_Library.jpg