Workshop: ”Interkulturella möten i språkklassrummet”

Av | 15 juni, 2021


I dagen mångkulturella samhälle behöver vi lärare utveckla vår förmåga att hantera mångfald.

Frågan är hur språkklassrummet kan bidra till detta.

Den här digitala workshoppen, som vi organiserar
tillsammans med ECML, syftar till att skapa förutsättningar för interkulturellt lärande i
språkklassrummet.

Tanken är att också att workshoppen ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan
undervisande språklärare och lärarutbildare.

European Centre for Modern Languages (ECML), arbetar aktivt för att uppmuntra språklärare i
Europa att utveckla sin pedagogik och skapa inspirerande lärandemiljöer. Under hösten 2021
kommer ECML att erbjuda en workshop kring temat Action Research Communities (ARC) med fokus
på just interkulturellt lärande. ARC som metod fokuserar på att utveckla ett reflekterande arbetssätt i
språkklassrummet för att stärka lärarens professionalitet.

För mer information, se länken.

 

Vem kan delta i workshoppen?

Vi riktar oss till lärare i engelska och moderna språk i grundskola och gymnasieskola, och till
lärarutbildare från högskolor och universitet. Det finns ca 35 platser som fördelas av arrangörerna.

Hur kan jag anmäla mig?

Anmälan kan göras f o m v 34 via Linnéuniversitets hemsida.

Hur ser upplägget ut?

Workshoppen hålls på engelska och har tre delar:

Del 1) Pre-work-shop

Del 2) Main workshop

Del 3)Follow-up

The ARC-workshops will be held online (ZOOM) and organized as follows:

Pre-workshop phase: 2021/10/21, 17-18:30
• A short welcome to participants and experts, Corina Löwe and Brita Bodin
• Presentation of ECML, The Swedish representative Eva Engdell, Skolverket
• Setting the scene: What is ARC, a short description: Christine Lechner
• Interculturality and the Language classroom: Inspiration lecture Larissa Kasumagic-Kafedzic
• Information about the ARC-Project and a first glimpse at Action Research: Angela Gallagher-Brett
and Christine Lechner
• Analytic discourse activity: Christine Lechner

Main-workshop: programmet kommer att spikas under september
2021/11/01, 14-17
2021/11/02, 14-17
Follow-up/feedback workshop:
2021/12/14, 14-16

Vid frågor, kontakta gärna: Corina.Lowe@lnu.se eller Brita.Bodin@kau.se

Hoppas vi ses! Corina Löwe, Linnéuniversitet och Brita Bodin, Karlstads Universitet