Torneo de música 2022

Av | 6 februari, 2022

När pandemin började, startade jag, Adriana Sturesson  som representant för spanska, ett rikstäckande projekt som heter ”Torneo de música”.

Projektet vänder sig till spansklärare och deras elever och går ut på att 16 låtar på spanska väljs ut varje läsår  med fokus på aktualitet, representation, bakgrund m.m. Därefter ”tävlar” två låtar varje vecka mot varandra under en större del av vårterminen.

Till varje låt tillkommer ett kvalitativt och varierande pedagogiskt material som varje lärare kan välja att arbeta med i valfri takt och anpassa efter behov.

 

Lärare väljer även den arbetsmetod som passar de bäst och i vilken omfång de vill delta under turneringens gång. I slutet av varje vecka ska varje elevgrupp ha lyssnat på veckans två låtar och röstat på sin favorit bland dem. Därefter räknas rösterna ihop och publiceras i turneringens FB-grupp. När alla låtar har tävlat mot varandra äger en semifinal rum och sedan koras den bästa låten i ”Torneo de música” det året.

En ny omgång av projektet har nyligen startat med över 75 stycken deltagande skolor från norr till söder och över 1250 elever som röstar varje vecka. Se kartan med några av de skolorna som deltar:

Syftet med ”Torneo de música” är att:

  • Synliggöra och högtidlighålla musik och kultur från den spansktalande världen.

  • Presentera musik som ett didaktiskt verktyg som motiverar elever att vilja lära sig mer spanska.

  • Förbättra hörförståelsen hos eleverna via musiken.

  • Motivera elever att lyssna på musik på spanska och interagera med andra elever i hela Sverige.

  • Skapa en nationell och virtuell mötesplats för skolor, lärare och elever i hela landet.

Idén till detta hämtade jag från amerikanska skolor som tidigare genomfört liknande projekt, såsom tex ”March Music Madness”. Därefter omsatte jag idén i Sverige och anpassade den till en svensk kontext.

Jag ville även lyfta fram Språklärarnas riksförbund och deras viktiga arbete i turneringen. Därför är detta projekt exklusivt för förbundets medlemmar.

Nytt för i år är att jag även utvidgat projektet så att en kommitté bestående av olika språklärare är med och väljer ut låtar och skapar material tillsammans. Vi samarbetar och utbyter idéer för att skapa material anpassad till varje låt.

Ett stor tack till  Victoria Iribarne Gomez HaedoAndrea Ost, Rosa Gonzales S, Maria Lyngstam Raud, Hulda Alexandersson och Therese Sjöberg. Utan er skulle detta aldrig varit möjligt.