Språk i forskning- webbinarium med Ingela Finndahl

Av | 18 september, 2023

Forskningsmiljön Lärande och bedömning i språk (LBS) vids Göteborgs universitetet bjuder tillsammans med Språklärarnas riksförbund in till en seminarieserie kring motivation, bedömning och ordinlärning. Forskningen vid LBS handlar bland annat om hur lärande, motivation, bedömning och betygsättning är relaterade till varandra, förhållandet mellan lärande och elevers samt lärares uppfattningar om lärande, prov och bedömning.  

Webbinarium med Ingela Finndahl på temat motivation

I det första seminariet presenterar Ingela Finndahl delar av sin avhandling Young students’ Language Choice in Swedish compulsory school – expectations, learning and assessment vilken publicerades våren 2023. Studiens huvudpersoner var elever som gjorde sitt val av modernt språk i årskurs 5 och sedan påbörjade det nya ämnet i årskurs 6. Tre språkgrupper följdes under ett läsår, en grupp i vardera modernt språk (dvs franska, spanska och tyska).

En del av studien fokuserade på motivation i en vid bemärkelse och i denna presentation kommer fokus att vara på yngre elevers motivation för att lära sig ett nytt språk, men även deras förväntningar inför det nya ämnet, attityder till olika språk samt orsaker till att elever väljer just franska, spanska eller tyska.

Ingela Finndahl arbetar på Göteborgs universitet med framtagandet av prov i franska inom Projektet Nationella prov i främmande språk (Nafs) samt inom lärarutbildningen. Hon har tidigare undervisat i franska och svenska på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka.

Anmälan sker via denna länk. Notera att webbinariet endast är öppet för medlemmar i Språklärarnas riksförbund.