Styrelsen

Av | 4 december, 2020
Ordförande

Mia Smith
ordforande@spraklararna.se

Vice ordförande

Carolina Ignell
viceordforande@spraklararna.se

Skattmästare

Michael Meuser
Medlemskap och ekonomi
skattmastare@spraklararna.se

Sekreterare

Lena Hjelmstam
sekreterare@spraklararna.se

Redaktör

Max Persson
lingua@spraklararna.se

Engelska

Carolina Clarin
engelska@spraklararna.se

Franska

Térèse Mölsä
franska@spraklararna.se

Spanska

Adriana Sturesson
spanska@spraklararna.se

Tyska

Christiane Zwolinska
tyska@spraklararna.se

Förlagskontakter

Daniel Johnson
annons@spraklararna.se

Kategori: