Lingua 2 2013

1_56_korr3_mf_Sida_01

Här följer tre artiklar ur senaste Lingua

utblick_ryska
utblick_italienska
utblick_kinesiska

Bibliografier

Redaktören har ordet
Så lyckat det blev på Språkbåten! ”Eget beröm luktar illa” heter det
visserligen, men detta omdöme är faktiskt bara vad som utvisas av
svaren på den enkät som gått ut till alla deltagarna. En summering av
enkätsvaren finns på vår nya hemsida, www.spraklararna.se. De som
kan spanska kan också ta del av Maria Boströms insändare på sidan 48.
I detta nummer berättar flera av våra språkrepresentanter kort om föreläsningar på
Språkbåten i sina respektive ämnen. Ann-Christine Holmer redogör för intressanta och
inspirerande föreläsningar och workshops i spanska. Carin Söderberg, vår nya representant
för franska, berättar om det franska programmet och Eva Zetterqvist Petterson berör engelskan.
Läs också vad kontaktpersonerna i italienska, kinesiska, ryska och Människans
språk har att säga om sina ämnen (sidorna 36, 37, 38 och 25).
Det som förenar alla oss som läser Lingua är ju vårt stora intresse för språk, för att få
eleverna att intressera sig mer för språk och för att själva förkovra oss mer som språklärare.
Redaktören har ordet
Flera artiklar i detta nummer handlar om att väcka elevernas språkintresse. På sidan 12
finns ett uppslag till hur man kan använda den europeiska språkdagen i detta syfte. Katrin
Geneuss låter oss på sidan 52 ta del av sin workshop på Språkbåten som handlade om sätt
att få eleverna att vilja prata tyska. Hennes idéer är användbara i alla språk.
Hur man kan utveckla sig som språklärare genom att gå en masterutbildning får vi veta på
sidan 15. Forskarna Erica Sandlund och Pia Sundqvist berättar på sidan 21 om kompetens –
utveckling kring genomförandet av muntliga prov och bedömning. För egen förkovran i
franska finns ytterligare ett avsnitt av Lars Olssons uppskattade Franska ord i tiden, denna
gång om energi. En fortbildningsdag i franska har det varit i Göteborg. Du kan läsa om den
på sidan 33. Gerhard Austrup berättar på sidan 50 om en ny on-line tjänst i tyska till nytta
och glädje för såväl elever som lärare. Spansklärare inbjuds på sidan 48 till fortbildningsdagar
i sitt ämne. Och på tal om fortbildning och spanska – läs intervjun med Fernando
Álvarez på sidan 42.
Blev du förresten förvånad över det nya namnet på framsidan? På sidan 9 kan du läsa om
hur namnbytet från LMS till Språklärarnas riksförbund har gått till.
En av de viktigaste artiklarna i detta nummer får ändå den på sidan 5 anses vara. Läs den
och betala din medlemsavgift om du ännu inte har gjort det, så ses vi igen i Lingua i
september!
Birgit Harling