Flerspråkighet berikar

Av | 24 november, 2022

 

Tisdagen 22/11 publicerades en insändare i både Dagens Nyheter och Uppsala Nya Tidning med namnet Gör engelska till ett gemensamt EU-språk. Även om skribenten har goda tankar om ökad rörlighet inom EU håller vi inte med om att detta är ett bra förslag.

Vi instämmer i stället med de tankar som Birgitta Hellqvist från vår samarbetspartner FBA vid Uppsala Universitet lyfter fram i sin replik Vi behöver behärska fler språk, inte färre. Även repliken Torftig användning av engelskan tråkar ut i EU lyfter fram viktiga aspekter.

Flerspråkighet berikar, det är en styrka, inte en svaghet.

Vad tänker ni som undervisar i moderna språk? Engagera er gärna i debatten och ge er syn på värdet av att kunna flera språk!