Agustin Riverol: Årets språkliga eldsjäl 2021!

Av | 22 oktober, 2021

Vi gratulerar vår modersmålsrepresentant:

”Modersmålslärare är en avgörande pusselbit för barn och elevers språkutveckling, och lärarna är även viktiga för att öka barns självkänsla samt ge barn och ungdomar känslan av delaktighet i det svenska samhället. Samarbetet mellan lärare och modersmålslärare är viktigt för att sammanlänka eventuella kulturella skillnader mellan nyanlända elever och skolan. Detta eftersom modersmålsläraren oftast kommer från samma kulturområde som eleven och därmed har en förståelse för elevens bakgrund.”

Den 3 november tilldelas Agustín Riverol utmärkelsen Årets språkliga eldsjäl 2021 på konferensen Lärkraft i Stockholm.

 

I juryns motivering framhålls hans kompetens, engagemang och passion för modersmålsundervisning, det spanska språket och pedagogik vilket har påverkat, förändrat och varit en ledstjärna för både hans elever och många i lärarvärlden. Priset delas ut av Lärarnas Riksförbund och ILT Inläsningstjänst för att uppmärksamma det viktiga arbete som modersmålslärare gör runt om i Sverige, och visa på goda exempel.

Läs en intervju med Agustín på Skolvärlden:

”Årets språkliga eldsjäl har ett vinnande recept för bra lektioner”

Agustín har tidigare blivit intervjuad i projektet Spanska ambassadörer: Embajadores del español 

Här kan ni läsa hans senaste Utblick som publicerades i Lingua 3 2021:

Ilusión por ayudar s. 1 

s. 2