Tyskansvarig i styrelsen

Corina Löwe,

Biträdande lektor i tyska, Linnéuniversitetet,

Diplom-Gewerbelehrere für Chemie, Wirtschaft- und Sozialkunde,

Examinator för Goetheininstutet

e-postadress: Corina.Lowe@lnu.se

Corina Löwe, Bokvägen 12, 36032 Gemla