Ryska

 Välkomna till Ryska sidan hos Språklärarnas riksförbund!

Ryskundervisning har funnits länge i Sverige, faktiskt i flera sekler, men som skolspråk i modern tid började det på allvar under 1960-talet. Idag är antalet ryskelever i gymnasier runt 800 (Skolverkets statistik från 2012). Lägger man till kurserna på studieförbund blir det säkert uppåt 1000.

Ryska

är ett slaviskt och därmed ett indoeuropeiskt språk, och på håll släkt med våra övriga europeiska skolspråk, samt naturligtvis med svenskan. Som delaktigt i den centraleuropeiska kulturens utveckling sedan 1700-talet har ryskan även tagit in många lånord från både franskan, tyskan, nederländskan, och under modern tid även engelskan. De kyrilliska bokstäverna, den rika konsonantuppsättningen med flera tonande och tonlösa väsljud, verbaspekterna och det välbehållna kasussystemet kan förefalla som trösklar vid tillägnandet, samtidigt ger de den speciella krydda för en icke-slavisktalande inlärare som gör livet fylligt och värt att leva – särskilt när man sedan får uppleva Ryssland i verkligheten.

Modersmål

Ryskan är i växande grad representerat som modersmål i Sverige, antalet modersmålselever är för närvarande faktiskt större än antalet främmandespråkselever. Vi underhåller kontakter och ett visst samarbete för att främja kunskaper om ryska språket i Sverige.  Våra ryska modersmålslärare är mycket aktiva, har en egen förening och organiserar seminarier för tvåspråkighet (ry-sv), för specifika pedagogiska spörsmål inom modersmålsundervisning. Deras hemsida finns i anslutning till Skolverkets webbplats Tema Modersmål: http://modersmal.skolverket.se/ryska/.

Rysklärarföreningen ”RYF”

1972 fanns det så många rysklärare i gymnasier, studieförbund och naturligtvis på universiteten, att det grundades en rysklärarförening vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet, och många namnkunniga Rysslandsexperter har funnits med i föreningens medlemsmatrikel.

Intresset för det ryska språket har gått upp och ned genom åren. Rysklärarföreningen RYF har ledsagat alla stigande och fallande elevvolymer och varit en källa för information såväl som inspiration i allt som rörde ryska språket och kulturen under många år, då Ryssland fortfarande var ett relativt slutet land för oss i Västeuropa. Tiderna har ändrats, och numera finns det flera stora och små organisationer och institutioner i Sverige som informerar om Ryssland, skapar mötesplattformer och involverar ungdomar, akademiker, affärsmän och privatpersoner. RYF har efter 40 år och flera generationer av rysklärare som förening lagts ned. Föreningens tidning ”Meddelanden” som sedan 1972 kommit ut i 2-4 nummer per år är en guldgruva för den som vill forska i den historiska utvecklingen av svensk-ryska förbindelser på gräsrotsnivå. Ett arkiv över samtliga Meddelanden finns att tillgå på förfrågan enligt kontakt nedan.

Kontakt

Vi verksamma rysklärare har kontakt med varandra och delar med oss av undervisningstips, provförslag, material, utbyteserfarenheter, behörighetsfrågor m m i en facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/224196697685083/ och förhoppningsvis framöver här! Ansök om att gå med eller skriv till elisabeth.poignant@stockholm.se.

Välkommen till ”Rysklärarnätverket”!

Vakant