Stipendier

Information om paus i utdelning av stipendier

För närvarande delar Språklärarnas riksförbund inte ut stipendier för fortbildning. Denna del av verksamheten är pausad tills vidare. Medlemmar och intressenter som söker information om eventuella framtida möjligheter till stipendier, eller som har frågor rörande denna ändring, hänvisas till att kontakta följande e-postadress: spri.konferens@gmail.com

Historiskt sett har stipendier för fortbildning varit tillgängliga för medlemmar som uppfyller specifika kriterier, inklusive minst ett års medlemskap i Språklärarnas riksförbund och en viss tidsperiod sedan senaste beviljade stipendiet.

Språklärarnas riksförbund ser fram emot att i framtiden åter kunna erbjuda stipendier för fortbildning, i enlighet med förbundets åtaganden att stödja medlemmarnas professionella utveckling. Information om när och hur dessa möjligheter blir tillgängliga igen kommer att kommuniceras på webbplatsen och till medlemmar och intressenter.