Viktigt meddelande

Av | 6 februari, 2021

 

Styrelsen för Språklärarnas Riksförbund har tillsammans med organisationsgruppen för Språkdagen 2020 i Umeå fattat beslutet att senarelägga Språkdagen till den 20 mars 2021.  Språkdagen äger rum digitalt via Zoom.

Du som redan har anmält dig till fjolårets Språkdag står kvar som deltagare. Programmet har omarbetats, därför behöver du gå in på anmälningslänken och göra dina val på nytt. Enligt anmälningsreglerna återbetalas ej anmälningsavgiften. Vi vill dock visa vår tacksamhet gentemot dig för ditt tålamod att avvakta en konferens som ersätter Språkdagen 2020. Därför erbjuder vi dig och din skola att utan extra kostnad bjuda med en kollega. Om du av någon anledning inte kan bjuda med en kollega eller om du inte har möjlighet att delta alls kan du få halva anmälningsavgiften återbetald. Detta erbjudande gäller till och med sista anmälningsdatumet för Språkdagen 2021, alltså den 5 mars 2021.

För att allt skall bli rätt behandlar vi varje anmälan till Språkdagen 2020 som ett enskilt ärende. Om du vill bjuda med en kollega, notera att även din kollega måste gå in på anmälningslänken och göra sina val av föreläsningar.

Vill du ha en återbetalning av halva anmälningsavgiften hör av dig till vår skattmästare Michael Meuser skattmastare@spraklararna.se