Värmland

Värmland

 2014

Språklärarnas riksförbund, Värmland Årsmöte 25 september, 2014 kl.18.00  Tingvallagymnasiet

därefter      Datorn i undervisningen

Hur kan verktygen integreras i språkundervisningen så att ett mervärde skapas för kunskapsinlärningen?

25 september kl. 18.00 – Tingvallagymnasiet, Karlstad

Linda Söderlind kommer att ge oss en inspirationsföreläsning och uppdraget att testa några av verktygen innan vi träffas en andra gång

20 november kl. 18.00Tingvallagymnasiet, Karlstad

då Linda erbjuder oss erfarenhetsutbyte, frågestund och ytterligare laboration  – fortsättning utifrån den 25 september.Ta gärna med laddad dator/iPad, men inte nödvändigt.

Linda Söderlind arbetar vid Forshagaakademin, står med båda fötterna i klassrumsverkligheten och har provat sig fram till hur IKT kan användas på ett relevant sätt i språkundervisning.                                                           Anmälan senast 15 nov: ann-christine.holmer@arvika.com

7 november    SPANSKDAG – heldag  Karlstads universitet

Pilar Alvarez  och Karlstads universitet för info och anm. pilar.alvarez@kau.se

 

 

5 december anordnar SPRI Värmland   After Work och Diskussionsforum

då vi träffas och har diskussionsforum under trevliga former.

Tid: Drop-in mellan klockan 16.00 till klockan 18.00

Plats: Drott, Karlstad där var och en betalar sin förtäring

Kvällens diskussionstema är Realia, då vi har fått signaler om att vi är många som tycker att det skulle vara intressant att diskutera kunskapskraven:

” Eleven kommenterar i enkel form/översiktigt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper”.

Du behöver varken förbereda dig eller ha med dig något MEN det är naturligtvis fritt att dela med sig av tips och material om man vill.

Anmäl dig senast 28 november till: ann-christine.holmer@arvika.com

 2015

22 januari, 2015, kl. 18.00, Tingvallagymnasiet, Karlstad

“Små söta Bliebers och stora stygga WoW:are – om språklärande och samband mellan fritidsengelska och skolresultat”

Föreläsningen vänder sig till alla som undervisar i engelska i grund- och gymnasieskolan. Innehållet bygger på den forskning jag bedriver sedan ett antal år tillbaka om fritidsengelska. Fokus ligger på hur barns och ungdomars informella användning av engelska utanför skolan hänger samman med olika aspekter av engelsk språkfärdighet.

Pia Sundqvist, Karlstads universitet                                                 Anmälan senast 17 januari: ann-christine.holmer@arvika.com

Fortbildningsdag för alla språklärare

14 februari, 2015 på Tingvallagymnasiet, Karlstad

 “Elevers skrivande i det datoriserade språkklassrummet”.

 Kent Fredholm arbetar som gymnasielärare i romanska språk och kinesiska på Humanistiska programmet i Karlstad. Under hösten 2014 färdigställer han sin licentiatuppsats “Eleverna, datorn och språket”, om gymnasieelevers datoranvändande i spanskundervisningen. Han är intresserad av att lyfta fram klassisk bildning och litteratur i språkundervisningen och ser utvecklandet av elevernas tankeförmåga som en av läraryrkets viktigaste uppgifter. I sin forskning är han särskilt intresserad av elevers uppfattningar av datoranvändandet i skolan och vill nyansera den ofta alltför okritiska bilden av datorn som arbetsredskap.

Två föreläsningar med Marie Rödemark

1.Praktiska tips!

En föreläsning om elevaktivitet i språkundervisningen.

Föreläsningen riktar sig till alla som undervisar i språk. Du kommer att få många tips, idéer och färdigt material som kan användas direkt. Här är några axplock ur föreläsningen: kommunikativa övningar, grammatik genom automatisering, mingelbingo, tips på läxförhör, individualisering, portfolio, rollspel  och mycket mer!

2.Retorik, Närvaro i klassen/Ledarskap –

med inriktning på tankar och kroppsspråk.

 Konsten att bli en bättre ledare och få mer ut av sina lektioner med ett tydligare ledarskap.

 Marie har arbetat som lärare på högstadiet och gymnasiet sedan 1989 i franska och svenska. Sedan 1999 skriver hon läromedel i franska på gymnasiet för Liber, Escalade-serien och Mais Oui-serien. Marie har ett brinnande intresse för hur inlärning fungerar och hur man kan hitta fram till alla elever så att alla har en chans att utvecklas optimalt efter sin förmåga. Hon har hållit föreläsningar runt om i Sverige i metodik, pedagogik och retorik sedan 2001. Hon startade ett nätverk med språklärare 2001 och i dagsläget är 1500 språklärare med. 2008 fick Marie Kungliga Vitterhetsakademiens pris för sina föreläsningar, sin pedagogik och sitt nätverk.

 

Anmälan senast 30 januari: ann-christine.holmer@arvika.com

**********************************************************************************************

2013

Day of inspiration for Teachers of English

with Andreas Grundtvig, Teacher trainer, Author, Cambridge exams manager

8.45 a.m. – 15.45 p.m. Saturday 28, September, 2013 Tingvallagymnasiet, Karlstad

What the EFL is going on here?  /   Elephants in the Classroom

In this workshop,we will share ideas about how to raise our students’ awareness not only of the language they use but of how they use it.

  • Language style & pragmatics
  • Intercultural communication
  • Face saving strategies and politeness
  • Functional language & lexis

Go It Alone: The Role of the LA Teacher and How to Promote Self-Study

With the advent of web 2.0, the range of resources available to the autonomous language learner is greater now than it has ever been. In this workshop, we will explore the implications of this wealth of material for the language training provider and how we, as teachers, can start our students on a path of guided discovery. We will share ideas for guiding learners through the processes of independently organizing and storing new language, look at ways to maximize exposure to L2 in an L1 environment.

  • Learner independence and autonomy
  • Student motivation
  • Experimental learning

 

Anmälan senast 16 september till: ann-christine.holmer@arvika.com

Föreläsning, workshop, för- och eftermiddagskaffe ingår. Lunch ingår ej.

Medlemmar i Språklärarnas Riksförbund, tidigare LMS betalar  100 kr för dagen

Icke medlemmar betalar 300 kr. Betala in anmälningsavgiften till: pg 705786-2

Vill Du bli medlem (200 kr)? Gå in på www.spraklararna.se och bli medlem (längst upp till höger)

 

Välkomna!

Styrelsen för Språklärarnas Riksförbund, Värmland 

***************************************************************************************************

Måndagen den 15 april 2013, 18.00

Tingvallagymnasiet, Karlstad, se anslag på innergården för sal

 

Betyg och bedömning för lärare i franska och tyska

med Ann-Britt Alfredsson och Bérénice Nyman som samtalsledare

Om Du har bra övningar/bedömningsmaterial att dela, ta med!

Anmälan senast 10 april: ann-christine.holmer@arvika.com

Innan fortbildningskvällen är Du välkommen till

Värmlands språklärarförening

ÅRSMÖTE 17.00

*************************************************

 OBS!  OBS!                 OBS!  OBS!                OBS! OBS!

LMS byter namn till Språklärarnas riksförbund

Se hemsidan, ändras nu från www.lms-riks.se til www.spraklararna.se

Varmt välkomna önskar styrelsen för

Värmlands språklärarförening

PS. Var snäll och bekräfta att Du fått detta, så kan vi lättare uppdatera maillistorna. Sprid också inbjudan till språklärare som kanske ej är medlemmar. DS.