Franskansvarig i styrelsen

Carin   Carin Söderberg

Jag är mycket glad över att nyligen ha fått uppdraget att vara franskrepresentant i Språklärarnas riksförbund.
Nu närmar jag mig pensionen efter ett yrkesliv i många olika funktioner, dock alla med språkundervisning i centrum. Jag har undervisat i svenska och franska på alla stadier: grundskola, gymnasium och komvux. De senaste 16 åren har jag haft tjänst vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet och där arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning.
Jag ber er alla att lämna förslag på och idéer om vad vi på denna webbplats ska informera om när det gäller franska. Tillsammans ska vi hjälpas åt att skapa kreativa, roliga och effektiva franskklassrum.
Med en stark förhoppning om att höra från er så mycket ni någonsin kan och vill.

Namnteckning Carin
carin.soderberg@live.se