Östergötland

Inbjudan till vårträff inom Språklärarnas riksförbund i Östergötland 21 maj 16.30 – 19.00 i Norrköping

Hej medlem i Språklärarnas riksförbund i Östergötland!
Vi är mycket glada över att vår lokalförening startat upp igen och ser fram emot att lära känna många av våra medlemmar. Vår förhoppning är att lokalföreningen skall erbjuda ett forum för möten, diskussion och möjligheter till fortbildning, både genom gästföreläsare och genom att informera våra medlemmar om möjligheter till fortbildningar och stipendier.

Styrelsen består av

  • Helena Malm (tidigare Södersten), ordförande, högstadielärare i tyska och engelska på Kungsbergsskolan i Linköping;
  • Maria Consuelo, ekonomiansvarig, gymnasielärare i spanska på De Geer-skolan i Norrköping;
  • Åke Strandberg (sekreterare), högstadielärare i engelska och franska på Ellen Keyskolan i Västervik;
  • Eva Lönnefelt (suppleant), högstadie- och gymnasielärare i tyska och engelska på Berzeliusskolan i Linköping;
  • Jeanette Poblete (suppleant), gymnasielärare i spanska på Hagaskolan i Norrköping.

Vi har nu haft vårt första styrelsemöte efter att styrelsen blev invald och Maria och jag har även träffat de andra lokalföreningarna under språkdagarna i Uppsala. Vi har många idéer kring innehåll i kommande träffar men tar givetvis gärna emot tankar och idéer från Er medlemmar.

Inför hösten har vi bjudit in två doktorander från forskarskolan FRAM (institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet), Kent Fredholm och Lisa Källermark Haya, för att berätta om sin forskning kring hur eleverna använder datorn i klassrummet och vilka konsekvenser detta får för inlärningen. Kents avhandling finns att läsa i senaste numret av Lingua.

Ett annat område som står oss varmt om hjärtat är internationaliseringsprocessen i skolan och olika vägar att jobba med denna.

Till att börja med vill vi dock bjuda in er till vårens första träff, torsdagen den 21 maj kl. 16.30 – 19.00 på De Geer-skolan i Norrköping. Observera att detta arrangemang är öppet även för de lärare som (ännu inte) är medlemmar i föreningen – bjud gärna med era kollegor!

Temat för denna träff är IKT i språkundervisningen – utveckling, möjligheter och några goda exempel.

Helena von Schantz, ordförande för Språklärarnas riksförbund, kommer att återge tankar och funderingar från två seminarier om IKT, från Europeiska Språkcentret i Graz samt FIPLV:s World Congress i Kanada.

Helena Malm har arbetat med IKT i olika former i två år. I april var hon en av 20 lärare i engelska och moderna språk i Sverige som valdes ut för att delta i Skolverkets IKT-workshop kring hur IKT kan integreras och användas i undervisningen. Hon kommer att återge några av de frågeställningar som togs upp på kursen samt dela med sig av några goda exempel på hur IKT kan användas på ett effektivt sätt i undervisningen.

Under kvällen bjuder vi på tilltugg och dryck.

Anmälan senast måndagen den 18 maj till helena.sodersten@gmail.com.

Meddela oss om eventuella allergier.

Väl mött på medlemsfesten!

Varma hälsningar

Styrelsen genom Helena Malm

Inbjudan till vårträff SPRI Ö

 

Kontakt Östergötlands lokalförening

Östergötland