Västra Sverige

Göteborg

Pedagogisk pub

Språklärarnas riksförbund Västra Sverige och Lärarnas Riksförbund bjuder in till pedagogisk pub i Göteborg.

Bjud gärna in lärarstudenter och personer som funderar på att bli språklärare! Ett evenemang finns på Facebook!

Årsmöte efter webbinarium med Jennifer Ollis Blomqvist om "Motiverande samtal"

Vi tackar för engagemanget i samband med vårt årsmöte.

ETT BEMÖTANDESÄTT SOM MOTIVERAR ELEVER
Påverkas du av elevers frånvaro? Låg studiemoral? NovoVia erbjuder ett annat bemötandesätt och praktiska verktyg för att hjälpa dig att bättre stötta ungdomar. Motiverande samtal (MI) hjälper till i den vardagliga kommunikationen och är verksam i de mest utmanande situationer som tonåringar står inför.

MOTIVERANDE SAMTAL (MI) I SKOLAN
MI är en evidensbaserad samtalsmetod med över 40 års beprövad och mätbar framgång. MI;s empatiska förhållningssätt och kommunikationsstil används för att stärka personlig motivation och åtagande till förändring.

Vem är Jennifer Ollis Blomqvist?
-En inspirerande, engagerad och betrodd specialist på Motiverande samtal (MI) med över 20 års erfarenhet av att använda sig av och utbilda i MI, inom olika organisationer.
-Dedikerad att sprida MI till förmån för organisationer.
-Grundare av NovoVia, ett virtuellt center för utbildning av professionella inom MI.
-Väcker MI till liv med lättillgänglig kunskap, handledning och
vardagsexempel.

 

Fransklärardagen 2022

Jubilé: La journée pédagogique à Göteborg fête 30 ans samedi 5 mars

Språklärarnas Riksförbund Västra Sverige
och
Göteborgs Universitet
Institutionen för Språk och Litteraturer Franska.

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la journée pédagogique que nous organiserons à Göteborg le samedi 5 mars 2022 pour la 30ème fois. Vous trouverez ici le programme détaillé de cette journée qui aura lieu dans l’amphithéâtre de la Faculté des Lettres: Lilla Hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan, Göteborg. Les frais de participation sont de 400 couronnes pour les membres de Språklärarnas Riksförbund, de 500 couronnes pour les non-membres ou de 300 couronnes pour les étudiant.e.s et pour les retraité.e.s.

Le paiement des frais de participation peut se faire via Plusgiro 578903-7 (Språklärarnas Riksförbund Västra Sverige) en précisant votre nom et « Fransklärardagen 2022 ». Le paiement peut aussi se faire par facturation (la facture sera expédiée de préférence par courriel).

L’Université de Göteborg suit les recommandations de Folkhälsomyndigheten pour les réunions en salle.

Pour de plus amples informations veuillez contacter: helene.nelson@telia.com.

SOYEZ LES BIENVENU.E.S!
Le comité
Språklärarnas Riksförbund Västra Sverige

Kontakt till vår lokalavdelning:

Ordförande Petra Lindberg Hultén, Öckerö Seglande Gymnasieskola (tyska, svenska, svenska som andraspråk)

Kassör Pia Scholer, Strömstiernaskolan och Strömstad gymnasium (tyska, matematik, fysik)
Vice ordförande Katarina Perman, Donnergymnasiet, Göteborg (spanska, engelska)
Sekreterare Mikaela Andersson, Sven Erikssongymnasiet, Borås (spanska)
Vice sekreterare Mia Smith, Vallhamra skola, Partille (engelska, tyska)
Övriga ledamöter:
Susanne Johansson, Montessoriskolan Skäret 4-6 (engelska)
Hanna Nilsson Pingel, Vallhamra skola, Partille (spanska, tyska)
Språklärarnas riksförbund Västra Sverige nås under denna e-postadress:

Kontakt

Ordförande: Petra Lindberg Hultén

spraklararnavastrasverige@gmail.com

 

Vilande föreningar:
Femstad
Sjuhäradsbygden
Skaraborg