Skåne län

 

Lokalföreningen konstituerades  den 27 februari 2020

Styrelsen består av:

Ordförande: Daniel Johnson

Viceordförande: Magdalena Landowska

Sekreterare: Gabriella Ridemark

Skattmästare: Adriana Sturesson

Daniel Johnson,

Amiralsgatan 66A

214 37 Malmö

Tel 076-2486481

daniel.johnson@spraklararna.se

 

Kontakt

Daniel Johnson
tel. 0762486481
daniel.johnson@spraklararna.se