Skriva i Lingua

Är du intresserad av att skriva en artikel för Lingua?

Lingua publicerar gärna artiklar inom områden som har med språkundervisning och språkinlärning att göra, såväl när det gäller metodik och didaktik i allmänhet som mer specifikt för de språk som förekommer som undervisningsämnen i den svenska skolan.

Artiklar kan vara skrivna på svenska, engelska, franska, italienska, spanska eller tyska. Som kortare citat kan även rysk och kinesisk skrift förekomma.

Redaktören förbehåller sig rätten att välja ut citat ur artiklarna och att eventuellt sätta mellanrubriker.

Artiklar bör vara högst fyra till fem sidor i längd, motsvarande 10 000 till 15 000 tecken med blanksteg.

Till insända artiklar ska det bifogas en kort självbiografi samt ett digitalt foto.

Efter samråd med författaren kan redaktören vid behov förkorta en text.

Efter samråd mellan författaren och redaktören kan andra tidskrifter och institutioner få rätt att publicera en artikel som förekommit i Lingua.

Artikelmanus skickas som e-postbilaga till lingua@spraklararna.se

Datum för deadline för inskickade av artiklar till Linguas olika nummer framgår av sidan 3 i det senaste numret av Lingua.

Lingua betalar inte för de artiklar som publiceras.